Gašper Troha (urednik)

Amfiteater, Revija za teorijo scenskih umetnosti, Letnik 9, Številka 2

Druga številka devetega letnika prinaša obsežen tematski blok o senzorialnem gledališču, ki sta ga uredila dr. Tomaž Toporišič in Barbara Pia Jenič. Dopolnjujejo ga tri aktualne razprave o slovenskem in mednarodnem gledališkem dogajanju ter recenzija Rapsodije za gledališče francoskega filozofa Alaina Badiouja.

Cilj številke je predstaviti eseje uglednih znanstvenikov in umetnikov s področij uprizoritvenih ved, antropologije, filozofije in psihologije umetnosti ter senzorialnih gledaliških praks. Znanstveniki in umetniki v razpravah in esejih skušajo opredeliti, kako senzorialna metoda s poudarkom na vonju aktivira proces samopreiskovanja s pomočjo razpiranja podob, spominov in asociacij. Kako izgrajuje specifično samorefleksijo in samozavedanje. Kako uprizoritvene in vizualne umetnosti uporabljajo vonjave; kakšen je prispevek senzorične revolucije k prihodnosti umetnosti in kulture, lokalno in globalno. V številki so zbrani prispevki, ki obravnavajo specifične uprizoritvene prakse (Barbara Orel, Barbara Pia Jenič, Tomaž Toporišič), uprizoritveno umetnost in uprizarjanje v senzorični kulturi (Enrique Vargas, Igor Areh), ter se ukvarjajo s senzorialnim kot možnim orodjem za socialno mediacijo in povezovanje različnih družbenih skupin (Caro Verbeek, Peter de Cupere, Simon Hajdini, David Howes in Rajko Muršič). Kot taka je stičišče različnih perspektiv, različnih pogledov, za katere menimo, da odpirajo nove poglede na pojave vonja v vsakdanjem življenju, teoriji in izvajalskih praksah.

Tematski blok dopolnjuje razprava Milene Mileve Blažič o lutkovni igri Jurček in trije razbojniki Alenke Gerlovič, ki jo prav to besedilo posavlja ob bok avtorjem, ki so se v svojih delih kritično odzvali na nacizem in fašizem v 2. svetovni vojni. Petra Pogorevc razpravlja o okoliščinah nastanka drame Inflamation du verbe vivre izredno aktualnega dramatika Wajdija Mouawada ter ugotavlja, kako je njegovo lastno žalovanje ob izgubi prijatelja oblikovalo zgodbo mitoloških junakov Filokteta in Odiseja. Tretja razprava je pregled koncepta skupnosti v eksperimentalnih in institucionalnih slovenskih gledališčih med letoma 1955 in 1967 izpod peresa Primoža Jesenka.

Zala Dobovšek je brala Rapsodijo za gledališče Alaina Badiouja in ugotovila, da »avtorjeva filozofija ne želi nadzirati ali preseči gledališke umetnosti ali se do nje v kakršnem koli smislu obnašati nadrejeno ali prek vzvišenega elitizma, prej obratno: iz gledališča se napaja, se nato v lastnem diskurzu preizpraša in nato vrne v materializirano obliko – uprizoritev. In od tod se refleksija in z njo rapsodija lahko šele zares začneta. Izsledki bodo nekje v temelju vedno isti: gledališče je večno, a hkrati zapisano pozabi.«

Kolofon

Kazalo

Na sledi vonjav v vsakdanjem življenju in onkraj njega

On the Scent Trail in and beyond Everyday Life

Razprave
Senzorialno gledališče

Enrique Vargas

Gledališče čutov: nagovora

The Theatre of the Senses: Introductory Words and a Short Conversation for the Symposium

David Howes

Sledeč nosu: dozorele študije o vonjavah

Nose-wise: Smell Studies Come of Age

Tomaž Toporišič

Uprizarjanje dotika in vonja: liminalnost čutov

Performing Touch and Smell: The Liminality of the Senses

Simon Hajdini

Imena na konici nosu

Names at the Tip of the Nose

Peter de Cuperre

The Complexity of Olfactory Art. The Use of Scent as Concept and Context in the Work of Art

Povzetek razprave

Barbara Orel

Svet vonjav v slovenskih uprizoritvenih umetnostih

The World of Odour in the Slovenian Performing Arts

Barbara Pia Jenič in Igor Areh

The Art of Immersion with Smell and Sensorial Theatre Language

Povzetek razprave

Caro Verbeek

On the “Odoresque” and “Aero-Perfumes”: Smell Related Neologisms in Avant-garde and Contemporary Art and Scholarship

Povzetek razprave

Rajko Muršič

Med aisthēsis in colere: senzoričnost, vsakdanja improvizacija in etnografska resničnost

Between Aisthēsis and Colere: Sensoria, Everyday Improvisation and Ethnographic Reality

Razprave

Milena Mileva Blažić

Subverzivna mladinska književnost – pravljična igra Alenke Gerlovič Jurček in trije razbojniki (1944) v kontekstu

Subversive Children’s Literature – a Puppet Play Georgie and the Three Thieves by Alenka Gerlovič in the Context

Petra Pogorevc

Rana in potovanje – Sofoklejev Filoktet in Homerjeva Odiseja v drami in uprizoritvi Inflammation du verbe vivre (Vnetje glagola živeti) Wajdija Mouawada

Wound and Travel – Sophocles’s Philoctetes and Homer’s Odyssey in Inflammation du verbe vivre (Inflammation of the Verb to Live) by Wajdi Mouawad

Primož Jesenko

Hibernation Works for Bears but not for Theatre: The Notion of Community among Theatre Institutions and Experimental Theatre Groups in Slovenia (1955–1967)

Povzetek razprave

Recenzije

Zala Dobovšek

Večno, a zapisano pozabi

 

Navodila za avtorje

 

 

Glavni in odgovorni urednik: doc. dr. Gašper Troha (Univerza v Ljubljani)

Uredniški odbor: dr. Zala Dobovšek (Univerza v Ljubljani), mag. Primož Jesenko (Slovenski gledališki inštitut), dr. Matic Kocijančič (Slovenski gledališki inštitut), prof. dr. Bojana Kunst (Justus-Liebig-Universität Gießen, DE), doc. dr. Blaž Lukan (Univerza v Ljubljani), izr. prof. dr. Aldo Milohnić (Univerza v Ljubljani), dr. Maja Murnik (Inštitut za nove medije), red. prof. dr. Barbara Orel (Univerza v Ljubljani), red. prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol (Univerza v Ljubljani), dr. Maja Šorli (Univerza v Ljubljani), red. prof. dr. Tomaž Toporišič (Univerza v Ljubljani)

Mednarodni uredniški odbor: Mark Amerika, MFA (University of Colorado, US), izr. prof. dr. Marin Blažević (Sveučilište u Zagrebu, HR), Ramsay Burt, PhD (De Montfort University, GB), Joshua Edelman, PhD (Manchester Metropolitan University, GB), Jure Gantar, PhD (Dalhousie University, CA), Anna Maria Monteverdi, PhD (Università degli Studi di Milano, IT), Janelle Reinelt, PhD (The University of Warwick, GB), Anneli Saro, PhD (Tartu Űlikool, EE), prof. dr. Miško Šuvaković (Univerzitet Singidunum, RS), prof. Stephen Elliot Wilmer (Trinity College Dublin, IE)

Soizdajatelja: Slovenski gledališki inštitut, (zanj Mojca Jan Zoran, direktorica) in Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (zanjo Tomaž Gubenšek, dekan)

 

Revijo Amfiteater je ustanovila UL AGRFT. V letu 2015 je revija začela izhajati v soizdajateljstvu s SLOGI. Ob tem pa ostaja univerzitetna znanstvena revija, z dvema številkama v letniku.

Arhivski posnetek predstavitve druge številke devetega letnika revije Amfiteater, 18. 1. 2022 na spletni platformi Zoom


To delo je objavljeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna licenco

ISSN 1855-4539 (tiskana izdaja)
1855-850X (elektronska izdaja)

Mehka vezava; 231 strani; 17cm x 24 cm; slovenski/angleški jezik.

Revija izhaja dvakrat letno. Cena posamezne številke: 10 EUR. Cena dvojne številke: 18 EUR. Letna naročnina: 16 EUR za posameznike, 13 EUR za študente, 18 EUR za institucije. Poštnina ni vključena.

Naročila na: slogi@slogi.si

Revija je vključena v MLA International Bibliography (Directory of Periodicals), Scopus in DOAJ.

Izdajo publikacije sta finančno podprla Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Read

Drugo