DRAMA ZA VSE. Slavljenje drame – za velike in majhne – v spreminjajočem se svetu

Lokacija: Pedagoška fakulteta Islandske Univerze v Reykjavíku (Islandija)
Termin: 04. 07. 2022 – 08. 07. 2022

V okviru Erasmus+ projekta Angažirano občinstvo, katerega nosilec je Slovenski gledališki inštitut, sta se kustosinja pedagoginja Sandra Jenko in gledališka pedagoginja Špela Šinigoj udeležili 9. svetovne konference Drama 4all (Drama za vse) v organizaciji IDEA – International Drama/Theatre and Education Association (Mednarodno združenje za dramo/gledališče in izobraževanje), ki je potekala od 4. do 8. julija 2022 na Pedagoški fakulteti Islandske Univerze v Reykjavíku.

Svetovne konference gledališke pedagogike, ki je bila organizirana prvič po skoraj 10 letih, se je udeležilo približno 200 gledaliških pedagogov, učiteljev, gledaliških umetnikov, univerzitetnih profesorjev, raziskovalcev in študentov, ki so pretežno prihajali iz Evrope ter iz Avstralije, ZDA, Kanade, Ugande, Kitajske in drugih držav sveta. Program konference je zajemal strokovna predavanja, srečanja interesnih tematskih skupin ter raznolike praktične delavnice in predstavitve projektov. Konferenca je nudila odlično priložnost za navezovanje mednarodnih stikov, izmenjavo idej in izkušenj ter spoznavanje aktualnih trendov in kulturnovzgojnih praks po svetu.

Med drugim se je izkazalo, da se definicije drame v izobraževanju in gledališke pedagogike terminološko in vsebinsko med državami zelo razlikujejo ter da sta gledališka vzgoja kot šolski predmet in gledališka pedagogika nasploh v številnih državah veliko bolj uveljavljeni kot pri nas v Sloveniji. Hkrati pa smo ugotovili, da marsikje primanjkujejo ustrezne izobraževalne poti do poklica gledališkega pedagoga, da se večinoma vsi srečujemo s pomanjkanjem ustrezno izobraženega kadra, ki bi poučeval o gledališču in s tehnikami gledališča, ter da se pri uveljavljanju drame v izobraževanju in gledališke vzgoje soočamo s podobnimi ovirami in izzivi. Zato so mednarodne izmenjave dobrih praks ter povezovanje in sodelovanje s sorodnimi ustanovami v tujini tako dragoceni za razvoj področja v lastni državi.

Mednarodno mobilnost je sofinancirala Evropska unija v okviru programa Erasmus+.