32. Dnevi evropske kulturne dediščine in 10. Teden kulturne dediščine v Slovenskem gledališkem inštitutu

Lokacija: SLOGI – Gledališki muzej (Mestni trg 17, Ljubljana)
Termin: 28. 09. 2022 – 05. 10. 2022

Ponovno se pridružujemo vseevropski akciji Dnevi evropske kulturne dediščine in Tednu kulturne dediščine. Vstop prost!

 

28. september 2022 ob 9. uri

Dramatika v stripu, delavnica (OŠ 3 in SŠ)

Drama je literarna zvrst in hkrati uprizoritvena predloga, katere celovito podobo ustvarjamo na odru z različnimi umetniškimi izraznimi sredstvi. Lahko jo pa tudi uprizorimo v obliki stripa. Združitev besedila z vizualno podobo v stripu ohranja trajnost in aktualnost dramatike, ki postane tudi mladim bralcem bolj dostopna, razumljiva in zanimiva. Na delavnici bomo spoznali primere slovenske in evropske dramatike v stripu ter preizkusili ustvarjalne pristope za raziskovanje dramskih besedil. Program bo izvedla mag. Sandra Jenko.

 

28. september 2022 ob 16. uri

Klasiki v stripu, predstavitev projekta

Slovenski gledališki inštitut s partnerjema iz Poljske in Slovaške koordinira mednarodni projekt Klasiki v stripu: vzorčni model inovativne kulturno-umetnostne vzgoje v srednji šoli. S partnerji smo izbrali tri evropske dramske klasike (Sofoklejevo Antigono, Romeo in Julija Williama Shakespearea in Kralja Ubuja Alfreda Jarrya), ki jih trije vizualni umetniki udejanjajo v treh stripih. Vzporedno nastajajo v sodelovanju s partnerskimi šolami spremljevalni pedagoški programi. Kako projekt prispeva k ohranjanju in oživljanju dramatike ter kako s pomočjo stripa na ustvarjalen način spoznavamo dramatiko, vam bodo predstavili urednik zbirke dr. Rok Andres, kustosinja pedagoginja mag. Sandra Jenko in avtor stripa Ciril Horjak. Projekt sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in program Evropske unije Ustvarjalna Evropa. Več o projektu: https://www.slogi.si/klasiki-v-stripu/

 

4. oktober 2022 ob 16. uri

HOJA za GLEDalIŠČEM. Od jezuitov do Cankarja, javno vodstvo

Stalna razstava osvetljuje pot, ki jo je slovensko gledališče prehodilo od 17. do 20. stoletja. Velika storija sega od gledališča reformatorjev in protireformatorjev ter se sklene z nastopom slovenskega dramatika evropskega formata Ivana Cankarja na prelomu 19. in 20. stoletja. Ob tem nazorno prikaže, da so vsi ključni prelomni dogodki in procesi na tej poti v znamenju bodisi paralelnih evropskih procesov ali pa evropskih korenin oziroma vplivov; a hkrati vendarle tudi v znamenju emancipacije slovenskega gledališča od prevelike zavezanosti slednjim ‒ zlasti na ravni jezika in nacionalne samobitnosti. Po stalni razstavi vas bo popeljala soavtorica razstave mag. Tea Rogelj, višja kustosinja iz SLOGI – Gledališkega muzeja.  

 

 5. oktober 2022 ob 9. uri

Po sledeh gledališke zgodovine, vodstvo z delavnico (OŠ in SŠ)

Na vodenem ogledu bomo izvedeli, katere trajne sledi pušča minljiva gledališka umetnost; te sledi v muzeju skrbno zbiramo, dokumentiramo, preučujemo in kritično presodimo, da pridobimo dragocene in uporabne podatke o zgodovini gledališča. Spoznali bomo različne nosilce sporočil o minljivi gledališki umetnosti, kot na primer gledališke liste in letake, kostumske in scenske skice, tlorise, rokopise, razglednice, fotografije in druge vire. Delo z zgodovinskim gradivom bomo izkusili na nekaj primerkih, s katerimi bomo rekonstruirali utrinke gledališke preteklosti. Program bo izvedla mag. Sandra Jenko.

Prelistajte programsko knjižico DEKD in TKD 2022.