Gašper Troha (urednik)

Amfiteater, Revija za teorijo scenskih umetnosti, Letnik 9, Številka 1

Prva številka devetega letnika je posvečena temi skupnosti v gledališču. Kako gledališče oblikuje skupnost? Ima na širšo družbo kak vpliv? Kako je skupnost vpisana v samo dramsko besedilo? To so le nekatera vprašanja, ki se jih lotevajo domači in tuji avtorji ob analizi primerov iz gledališke zgodovine 20. in 21. stoletja.

Številko je spodbudila 50-letnica Gledališča Glej v letu 2020, ko je potekal tudi mednarodni znanstveni simpozij na temo Skupnost deluje. Razprave prinašajo analizo slovenskih eksperimentalnih gledališč (Tomaž Toporišič), hrvaške gledališke scene (Višnja Kačić Rogošić). Nadalje obravnavajo razlike med snovalnim in skupnostnim gledališčem (Aldo Milohnić) ter med dramskim in ne več dramskim tekstom (Gašper Troha). Dopolnjujejo jih analize različnih sodobnih primerov gledaliških kolektivov (Branko Jordan) in primerov poseganja gledališča v širšo družbeno skupnost v Gani (Promise Nyatepeh Nyatuame, in Akosua Abdalah), Mehiki (Marina Pallarès Elias) in na Češkem (Intelektrurálně Collective).

Razprave dopolnjujeta dve recenziji. V prvi Eva Kučera Šmon predstavlja knjigo Male Kline Gledališča potencialnosti, v drugi pa Kaja Jurgele knjigo Birgit Fritz InExActArt: avtopoietsko gledališče Augusta Boala.

 

Kolofon

Kazalo

Uvodnik

 

Razprave

Tomaž Toporišič

Collectives, Communities and Non-Hierarchical Modes of Creation from the 1970s till the 1990s

Kolektivi, skupnosti in nehierarhični načini ustvarjanja od sedemdesetih do devetdesetih let 20. stoletja

Višnja Kačić Rogošić

Keeping the Promise of Community: Communal Efforts on the Contemporary Zagreb Non-Institutional Scene

Držati obljubo skupnosti: skupnostni napori na sodobni zagrebški neinstitucionalni sceni

Aldo Milohnić

O skupinskem in snovalnem ustvarjanju v slovenskem gledališču

On Collective and Devised Creation in Slovenian Theatre

Gašper Troha

Me slišiš? Simone Semenič in vprašanje ne več dramske pisave

can you hear me? by Simona Semenič and the question of no-longer-dramatic writing

Promise Nyatepeh Nyatuame, Akosua Abdallah

Youth Theatre and Community Empowerment in Ghana

Mladinsko gledališče in opolnomočenje skupnosti v Gani

Branko Jordan

Beton ltd.: A Case Study

Beton ltd.: študija primera

Marina Pallarès Elias

The Theatre of Yes: Beauty as the Axis of Change for the Transformation of Communities Through Their Own Stories

Gledališče DA-ja: lepota kot središče sprememb za preobrazbo skupnosti prek njenih lastnih zgodb

The Intelektrurálně Collective (Amálie Bulandrová, Anna Chrtková, Andrea Dudková)

Prague is Not Czech: Artistic Project as a Public Service

Praga ni Češka: umetniški projekt kot javna storitev

Recenzije

Eva Kučera Šmon

Gledališče potencialnosti in potencial njegove skupnosti

Kaja Jurgele

Abstraktna umetnost kot vzvod dejanskih sprememb

 

Navodila za avtorje

Vabilo k razpravam

 

 

Glavni in odgovorni urednik: doc. dr. Gašper Troha (Univerza v Ljubljani)

Uredniški odbor: dr. Zala Dobovšek (Univerza v Ljubljani), mag. Primož Jesenko (Slovenski gledališki inštitut), dr. Matic Kocijančič (Slovenski gledališki inštitut), prof. dr. Bojana Kunst (Justus-Liebig-Universität Gießen, DE), doc. dr. Blaž Lukan (Univerza v Ljubljani), izr. prof. dr. Aldo Milohnić (Univerza v Ljubljani), dr. Maja Murnik (Inštitut za nove medije), red. prof. dr. Barbara Orel (Univerza v Ljubljani), red. prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol (Univerza v Ljubljani), dr. Maja Šorli (Univerza v Ljubljani), izr. prof. dr. Tomaž Toporišič (Univerza v Ljubljani)

Mednarodni uredniški odbor: Mark Amerika, MFA (University of Colorado, US), izr. prof. dr. Marin Blažević (Sveučilište u Zagrebu, HR), Ramsay Burt, PhD (De Montfort University, GB), Joshua Edelman, PhD (Manchester Metropolitan University, GB), Jure Gantar, PhD (Dalhousie University, CA), Anna Maria Monteverdi, PhD (Università degli Studi di Milano, IT), Janelle Reinelt, PhD (The University of Warwick, GB), Anneli Saro, PhD (Tartu Űlikool, EE), prof. dr. Miško Šuvaković (Univerzitet Singidunum, RS), prof. Stephen Elliot Wilmer (Trinity College Dublin, IE)

Soizdajatelja: Slovenski gledališki inštitut, (zanj Mojca Jan Zoran, direktorica) in Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (zanjo Tomaž Gubenšek, dekan)

 

Revijo Amfiteater je ustanovila UL AGRFT. V letu 2015 je revija začela izhajati v soizdajateljstvu s SLOGI. Ob tem pa ostaja univerzitetna znanstvena revija, z dvema številkama v letniku.


To delo je objavljeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna licenco

ISSN 1855-4539 (tiskana izdaja)
1855-850X (elektronska izdaja)

Mehka vezava; 222 strani; 17cm x 24 cm; slovenski/angleški jezik.

Revija izhaja dvakrat letno. Cena posamezne številke: 10 EUR. Cena dvojne številke: 18 EUR. Letna naročnina: 16 EUR za posameznike, 13 EUR za študente, 18 EUR za institucije. Poštnina ni vključena.

Spletna prodaja

Revija je vključena v MLA International Bibliography (Directory of Periodicals), Scopus in DOAJ.

Izdajo publikacije sta finančno podprla Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Read

Drugo