Ljubomir Ravnikar, scenski osnutek (za diapozitiv) za uprizoritev: Ferdo Delak, Hlapec Jernej in njegova pravica, režiser Ferdo Delak, Delavski oder v Ljubljani, premiera 23. maja 1932. Vir: Ikonoteka SLOGI – Gledališki muzej.Vir: Ikonoteka SLOGI – Gledališki muzej.

Prešernov dan v gledališkem muzeju

Lokacija: SLOGI - Gledališki muzej, Mestni trg 17, Ljubljana
Termin: 08. 02. 2023
Čas: 9.00–16.00

Na Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, lepo vabljeni na stalno razstavo HOJA za GLEDalIŠČEM. Od jezuitov do Cankarja v 2. nadstropju SLOGI in na razstavo 40 let sem delal Iz naših zbirk: Hlapec Jernej – od Cankarja do Skrbinška in Delaka, ki smo jo za vas pripravili v 1. nadstropju SLOGI.

Stalna razstava HOJA za GLEDalIŠČEM. Od jezuitov do Cankarja osvetljuje pot, ki jo je slovensko gledališče prehodilo od 17. do 20. stoletja. Velika storia sega od gledališča reformatorjev in protireformatorjev in se sklene z nastopom slovenskega dramatika evropskega formata Ivana Cankarja na prelomu 19. in 20. stoletja. Ob tem nazorno prikaže, da so vsi ključni prelomni dogodki in procesi na tej poti v znamenju bodisi paralelnih evropskih procesov ali pa evropskih korenin oziroma vplivov; a hkrati vendarle tudi v znamenju emancipacije slovenskega gledališča od prevelike zavezanosti slednjim ‒ zlasti na ravni jezika in nacionalne samobitnosti.

Razstava 40 let sem delal. Iz naših zbirk: Hlapec Jernej – od Cankarja do Skrbinška in Delaka se osredotoča na najpomembnejši dramatizaciji te povesti: prvo je pred sto leti (1922) napisal vsestranski gledališki ustvarjalec Milan Skrbinšek, drugo pred devetdesetimi leti (1932) avantgardist Ferdo Delak. Na ogled bodo izbrana gradiva iz zbirk Slovenskega gledališkega inštituta – Gledališkega muzeja (tipkopisi in knjižne izdaje dramatizacij, scenske skice, skice za projekcije, lepaki, gledališki listi, fotografije uprizoritev …), ki so pospremila številne postavitve Skrbinškovih in Delakovih priredb Hlapca Jerneja.

Vstop prost.

Lepo vabljeni!