Nacionalni mesec skupnega branja 2021 s SLOGI

Lokacija: FB SLOGI
Termin: 08. 09. 2021 – 10. 10. 2021

Tudi letos v Nacionalnem mesecu skupnega branja (8. 9.–10. 10. 2021) pripravljamo bralno akcijo Berimo v SLOGI!. Na FB strani Slovenskega gledališkega inštituta vam bomo v Nacionalnem mesecu skupnega branja 2021 predstavili izsek iz težje dostopnega slovenskega dramskega besedila ali prevodov dramskih tekstov v slovenščino, ki so nastajali vse od srede 19. stoletja do danes in so neposredno povezani z razvojem našega gledališča. Več o besedilu (sam tekst, podatki o virih, uprizoritvah in avtorju, povzetku dramskega dogajanja, …) pa boste tudi lahko raziskali v naši Digitalni knjižnici slovenskih dramskih besedil s katero predstavljamo in vam približujemo ta slovenska dramska besedila (nekatera so ohranjena le v rokopisih, druga kot tipkopisi ali časopisne objave) oziroma med Prevodi dramskih besedil, ki so se – tako kot izvirni dramski teksti, ki jih hranimo v naši knjižnici – ohranili le v rokopisni ali tipkopisni obliki.