Maja Šorli (urednica)

Amfiteater, Revija za teorijo scenskih umetnosti, Letnik 7, Številka 1

Prva številka sedmega letnika črpa iz tridnevnega mednarodnega simpozija Umetnost kamišibaja: Beseda podobe in podoba besede, ki je potekal v Slovenskem gledališkem inštitutu maja 2018. Tematski sklop začnemo z esejem Igorja Cvetka, ki široko kontekstualizira slovenski kamišibaj. Temu sledi razprava Tare McGowan, ki umesti kamišibaj v svetovno avdiovizualno zgodovino. Julia Gerster analizira načine uporabe kamišibaja po jedrski nesreči 3. marca 2011 na Japonskem. Še eno praktično rabo kamišibaja, tj. za ohranitev ogroženega dialekta, opiše Yosuke Miki. Posvetitev kamišibaju zaključuje knjižna recenzija prvega priročnika za ustvarjanje kamišibaja Jelene Sitar.

Poleg mednarodnega tematskega bloka o kamišibaju prva številka sedmega letnika prinaša še tri razprave Nike Leskovšek, Tososa Angelopoulosa in Mihe Mareka ter tri knjižne recenzije Lane Zdravković, Eve Pori ter Eve Kučera Šmon. asd

 

Kolofon

Kazalo

Uvodnik

 

Tematski blok

Igor Cvetko:

Slovenski kamišibaj v luči kulturne antropologije

Slovenian Kamishibai in the Light of Cultural Anthropology

Tara McGowan:

Time Travels with Kamishibai: The Ongoing Adventures of a Magical Moving Medium

Potovanje v času s kamišibajem: Nepričakovane dogodivščine magičnega gibljivega medija

Julia Gerster:

Beneath the invisible Cloud: Kamishibai After 11 March, Between Disaster Risk Education and Memorialisation

Pod nevidnim oblakom: Kamišibaj po 11. marcu: med izobraževanjem o nevarnostih naravnih nesreč in spominskim obeležjem

Yosuke Miki:

Kamishibai in Dialect: Aiming to Inherit the Endangered Hachijo-jima Dialect

Jeziki kamišibaja: Poskus oživitve jezika z otoka Hachijo, ki mu grozi izumrtje

Sandra Jenko:

Kamišibaj v znamenju kakovosti in umetnosti (Jelena Sitar: Umetnost kamišibaja: Priročnik za ustvarjanje)

Razprave

Nika Leskovšek:

The Socio-Political Function of Performing Arts and the Democratisation of the Republic of Slovenia: The Example of Drama Observatory Kapital (1991)

Družbenopolitična vloga uprizoritvenih umetnosti in demokratizacija Republike Slovenije: Primer Dramski observatorij Kapital (1991)

Tasos Angelopoulos:

Theatre Reception in Greece and the Ideology of Greekness: From Karolos Koun’s (1959) to Nikos Karathanos’s (2016): Performance of Aristophanes’s The Birds

Gledališka recepcija v Grčiji in ideologija grštva: O uprizoritvah Aristofanovih Ptičev v režijah Karolosa Kouna iz leta 1959 in Nikosa Karathanosa iz leta 2016

Miha Marek:

Uboj ali terapija: Neuspela katarza in psihoanalitični principi v dramatiki Slavka Gruma

Murder or Therapy: Failed Catharsis and Psychoanalytic Principles in Slavko Grum’s Dramatic Work

Recenzije

Lana Zdravković:

Koža kot meja med ontološko in civilizacijsko skonstruiranim Jazom (Tina Kolenik: Koža kot kostum: Oblačenje in slačenje v vsakdanjem življenju in umetniškem ustvarjanju)

Eva Pori:

Ugledališčena nomadskost kot plastenje pogleda, raznolikih umetniških kreacij in energij (Tomaž Toporišič: Medmedijsko in medkulturno nomadstvo: O vezljivosti medijev in kultur v sodobnih uprizoritvenih praksah)

Eva Kučera Šmon:

Premeščanje užitka zaradi uživanja (Robert Pfaller: Interpasivnost: Radosti delegiranega uživanja)

 

Navodila za avtorice/avtorje

Vabilo k razpravam

 

 

Glavna in odgovorna urednica: Maja Šorli

Uredniški odbor: Bojana Kunst, Barbara Orel, Primož Jesenko, Blaž Lukan, Aldo Milohnić, Tomaž Toporišič, Gašper Troha

Mednarodni uredniški odbor: Mark Amerika (University of Colorado, US), Marin Blažević (Sveučilište u Zagrebu, HR), Ramsay Burt (De Montfort University, GB), Joshua Edelman (Manchester Metropolitan University, GB), Jure Gantar (Dalhousie University, CA), Janelle Reinelt (The University of Warwick, GB), Anneli Saro (Tartu Űlikool, EE), Miško Šuvaković (Univerzitet Singidunum, RS), S. E. Wilmer (Trinity College Dublin, IE)

Soizdajatelja: Slovenski gledališki inštitut, (zanj Mojca Jan Zoran, direktorica) in Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (zanjo Tomaž Gubenšek, dekan)

 

Revijo Amfiteater je ustanovila UL AGRFT. V letu 2015 je revija začela izhajati v soizdajateljstvu s SLOGI. Ob tem pa ostaja univerzitetna znanstvena revija, z dvema številkama v letniku.


To delo je objavljeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna licenco

ISSN 1855-4539 (tiskana izdaja)
1855-850X (elektronska izdaja)

Mehka vezava; 206 strani; 17cm x 24 cm; slovenski/angleški jezik.

Revija izhaja dvakrat letno. Cena posamezne številke: 10 EUR. Cena dvojne številke: 18 EUR. Letna naročnina: 16 EUR za posameznike, 13 EUR za študente, 18 EUR za institucije. Poštnina ni vključena.

Spletna prodaja

Revija je vključena v MLA International Bibliography (Directory of Periodicals).

Izdajo publikacije sta finančno podprla Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

 

Read

Drugo