Maja Murnik (urednica)

Amfiteater, Revija za teorijo scenskih umetnosti, Letnik 11, Številka 2

Tokratni zvezek Amfiteatra prinaša pester konglomerat besedil, tako po tematikah kot zvrsteh.

Zvezek uvajajo štiri razprave. Tomaž Toporišič se v prvi loteva premisleka o avantgardah. Obravnava jih skozi prizmo razmerij med središčem in obrobjem Srednje in Vzhodne Evrope, pri čemer izhaja iz predpostavke, da srednje- in vzhodnoevropskih avantgard ne smemo razumeti kot nepopolne derivate gibanj iz velikih zahodnih središč, temveč kot samostojne, avtentične izraze. Razprava seže od zgodovinskih avantgard v dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja (predvsem zenitizem in konstruktivizem) prek neoavantgard k (slovenski) retroavantgardi proti koncu dvajsetega stoletja, ki ni le oživila nekaterih prvotnih idej, temveč je hotela tudi eksplicitno ustvariti alternativne zemljevide evropske umetnosti.

Andrej Leben analizira pestro gledališko dejavnost koroških Slovenk in Slovencev, katere velik del danes poteka na dvo- in večjezični osnovi. Avtor se osredotoča na oris sodobne koroške slovenske, dvo- in večjezične gledališke scene, njenih struktur, dejavnosti in uprizoritvenih praks, posveča pa se tudi vprašanju, kako te raznovrstne prakse pojmovno in konceptualno zaobjeti. Tako podaja prve teoretizacije tega tako gledališkega kot kulturno-sociološkega pojava.

Tematika razprave Irine Lešnik Jeras sega na področje gledališke pedagogike, pri čemer se osredotoča na t. i. dramo v izobraževanju, ki ima poleg vzgojno-izobraževalnih tudi estetske oz. umetniške cilje. Kot procesno naravnana ne predvideva končne uprizoritve oziroma predstave, največ časa pa posveča dogovarjanju in strukturiranju pomenov. Avtorica pregleda in kritično ovrednoti terminologijo, zgodovino in različne opredelitve tega učnega pristopa, razpravlja pa tudi o pojmu gledališča v izobraževanju ter ovrednoti stanje v Sloveniji.

Objavljamo preostali besedili, ki sta nastali v okviru Amfiteatrovega simpozija, ki je na temo »Gledališki eksperiment na Slovenskem (1966–1986) in njegovi odmevi« oktobra 2022 potekal v Slovenskem gledališkem inštitutu v Ljubljani, in sicer razpravo in intervju. V razpravi se Milena Mileva Blažić loteva analize mladinske dramatike Andreja Rozmana Roze, zlasti njegove priredbe Shakespearovega Sna kresne noči (1999). S pomočjo primerjalne analize obeh tekstov v Rozmanovi priredbi ugotavlja elemente eksperimentalnega gledališča, pa tudi odzvanjanje Bahtinove teorije karnevala. Stalnice Rozmanovega dela so tako večnaslovniškost, večpomenskost ter priredbe.

V okviru tematike gledališkega eksperimenta na Slovenskem in njegovih odmevov objavljamo tudi obsežen intervju z režiserjem Iztokom Toryjem, v katerem se intervjuvanec ozre na nenavadne in nepredvidljive poti svojega ustvarjanja. Pogovor je pripravil Primož Jesenko.

Jana Pavlič je napisala tekst o besedilih z (geo)politično tematiko iz srede osemdesetih let: operni libreto Alice Goodman za opero Nixon na Kitajskem obravnava v kontekstu sodobne ameriške opere, primerja pa ga tudi s politično dramo Strašna, a nedokončana zgodba Norodoma Sihanuka, kralja Kambodže, ki jo je posebej za uprizoritev Ariane Mnouchkine leta 1985 napisala Hélène Cixous.

Številko sklepata dve knjižni recenziji: v prvi Boris Kern obravnava zbornik Govor in prostor urednic Katarine Podbevšek in Nine Žavbi, v drugi pa Jakob Ribič premišljuje o Gledališču in vojni Zale Dobovšek.

Revijo je uredila Maja Murnik.

 

Kolofon
Kazalo
Uvodnik

 

Razprave

Tomaž Toporišič

Trst, Ljubljana, Zagreb in Beograd med obrobjem in središčem: od zgodovinskih do neo-, post- in retroavantgard
Trieste, Ljubljana, Zagreb and Belgrade between Periphery and Centre: From Historical Avant-Gardes to Neo-, Post- and Retro-Avant-Gardes

Andrej Leben

Sodobno slovensko, dvo- in večjezično gledališče v koroškem kontekstu
Contemporary Slovenian Bilingual and Multilingual Theatre in the Context of Carinthia

Irina Lešnik Jeras

Gledališka pedagogika: ko drama postane učni pristop
Theatre Pedagogy: When Drama Becomes a Learning Approach

Milena Mileva Blažić

Gledališki eksperiment na Slovenskem (1966–1986) in njegovi odmevi v mladinski dramatiki – Andrej Rozman Roza
The Theatre Experiment in Slovenia (1966–1986) and Its Echoes in Youth Drama – Andrej Rozman Roza

Intervju

Iztok Tory

Na koncu imaš samo obleko brez žepov

Esej

Jana Pavlič

Začelo se je z Einsteinom

Recenzije

Boris Kern

O determiniranosti govora s prostorom (K. Podbevšek, N. Žavbi, ur.: Govor in prostor)

Jakob Ribič

Estetika in etika, gledališče in vojna (Z. Dobovšek: Gledališče in vojna)

 

Navodila za avtorje
Vabilo k razpravam

 

Arhivski posnetek predstavitve 2. številke 11. letnika revije Amfiteater, 14. 12. 2023 v Slovenskem gledališkem inštitutu

Glavna in odgovorna urednica: dr. Maja Murnik (Inštitut za nove medije)

Uredniški odbor: dr. Zala Dobovšek (Univerza v Ljubljani), mag. Primož Jesenko (Slovenski gledališki inštitut), dr. Matic Kocijančič (Slovenski gledališki inštitut), prof. dr. Bojana Kunst (Justus-Liebig-Universität Gießen, DE), doc. dr. Blaž Lukan (Univerza v Ljubljani), izr. prof. dr. Aldo Milohnić (Univerza v Ljubljani), dr. Gašper Troha (SLOGI), red. prof. dr. Barbara Orel (Univerza v Ljubljani), red. prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol (Univerza v Ljubljani), dr. Maja Šorli (Univerza v Ljubljani), red. prof. dr. Tomaž Toporišič (Univerza v Ljubljani)

Mednarodni uredniški odbor: Mark Amerika, MFA (University of Colorado, US), izr. prof. dr. Marin Blažević (Sveučilište u Zagrebu, HR), Ramsay Burt, PhD (De Montfort University, GB), Joshua Edelman, PhD (Manchester Metropolitan University, GB), Jure Gantar, PhD (Dalhousie University, CA), Anna Maria Monteverdi, PhD (Università degli Studi di Milano, IT), Janelle Reinelt, PhD (The University of Warwick, GB), Anneli Saro, PhD (Tartu Űlikool, EE), prof. dr. Miško Šuvaković (Univerzitet Singidunum, RS), prof. Stephen Elliot Wilmer (Trinity College Dublin, IE)

Soizdajatelja: Slovenski gledališki inštitut, (zanj Gašper Troha, direktor) in Založba Univerze v Ljubljani (zanjo Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani)


To delo je objavljeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna licenca (izjema so fotografije).

ISSN 1855-4539 (tiskana izdaja)
1855-850X (elektronska izdaja)

Mehka vezava; 144 strani; 17cm x 24 cm; slovenski/angleški jezik.

Revija izhaja dvakrat letno. Cena posamezne številke: 10 EUR. Cena dvojne številke: 18 EUR. Letna naročnina: 16 EUR za posameznike, 13 EUR za študente, 18 EUR za institucije. Poštnina ni vključena.

Naročila na: slogi@slogi.si

Revijo za teorijo scenskih umetnosti Amfiteater je leta 2008 ustanovila Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani.

Revija je vključena v MLA International Bibliography (Directory of Periodicals), Scopus in DOAJ. Revija je uvrščena med znanstvene revije razreda A po klasifikaciji Nacionalne agencije za vrednotenje raziskav Italije.

Izdajo publikacije sta finančno podprla Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Read

Drugo