Amfiteatrov simpozij 2022: Gledališki eksperiment na Slovenskem (1966–1986) in njegovi odmevi

Lokacija: Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, Ljubljana
Termin: 06. 10. 2022 – 07. 10. 2022

Amfiteatrov znanstveni simpozij

Gledališki eksperiment na Slovenskem (1966–1986) in njegovi odmevi

6. in 7. oktober 2022, Slovenski gledališki inštitut, Ljubljana

Generator::za proizvodnjo poljubnega števila dramskih kompleksov ali »zbornik slovenskih eksperimentalnih dramskih in uprizoritvenih tekstov iz obdobja modernizma (1966–1986)« v izdaji UL AGRFT in SLOGI (2022) je v našo gledališko, literarno in kulturno zavest priklical več kot 50 besedil okrog 30 slovenskih avtorjev in nekaj kolektivov, ki so bila objavljena (nekaj jih je bilo tudi samo uprizorjenih) v različnih slovenskih literarnih revijah, prilogah, časopisih ali drugih izdajah in ki jih (pogojno) lahko imenujemo dramska. Med avtorji so pomembna imena sodobne slovenske dramatike, npr. M. Jesih, D. Jovanović, P. Lužan, S. Makarovič, A. Rozman – Roza, F. Rudolf, V. Zupan idr.

Kljub temu da besedila v zborniku uvaja obsežna znanstvena študija, so ti teksti lahko deležni (ponovne ali prve) raziskovalne obravnave zaradi svojih imanentnih literarnih in/ali uprizoritvenih kvalitet, pomenijo lahko relevantno (izhodiščno) točko v razvoju posameznega (dramskega) avtorja, objave uprizoritvenih tekstov (»predlog« za hepeninge in performanse oz. njihovih opisov) pa so med ključnimi viri za teoretsko obravnavo slovenskih performativnih praks v 60., 70. in delno 80. letih pri študijah sodobnih scenskih umetnosti.

Kot plenarna govorca bosta nastopila Branislav Jakovljević (Univerza Stanford) in Blaž Lukan (UL AGRFT).

 

PROGRAM SIMPOZIJA

Četrtek, 6. oktober 2022

9.30 Uvodna nagovora, Mojca Kreft, direktorica SLOGI, in Tomaž Gubenšek, dekan UL AGRFT

10.00 Branislav Jakovljević: Žanr, generator, genealogija: meje in perspektive dramske pisave in performansa

 11.00 Odmor za kavo

11.15 Prvi sklop
Moderator: Blaž Lukan

11.15 Rok Vevar: Eksperimenti kot generatorji prihodnosti v scenskih umetnostih 1966–1986

11.45 Aldo Milohnić: »Pizde. Eksperimentirajo, razumeš?« O eksperimentalnih praksah v slovenskem gledališču druge polovice 20. stoletja

12.15 Gašper Troha: Sodobna dramatika in vprašanje dediščine modernizma

 12.45 Iztok Tory: Prvi gledališki hepening na Slovenskem (8. 10. 1968)

13.15–13.30 Diskusija

13.30–15.00 Kosilo

15.00 Drugi sklop
Moderatorka: Barbara Orel

15.00 Darja Pavlič: Jesihov eksperiment z jezikom

15.30 Gregor Pompe: Glasbenogledališki opus Darijana Božiča v kontekstu slovenske glasbenogledališke scene – prekinjanja, navezovanja, iskanja, prevpraševanja, zanikovanja in »vračanja«

16.00 Milena Mileva Blažić: Gledališki eksperiment na Slovenskem (1966–1986) in njegovi odmevi v mladinski dramatiki – Andrej Rozman – Roza

16.30 Nika Leskovšek: Zakon III. branje

17.00–17.30 Diskusija

Petek, 7. oktober 2022

10.00 Blaž Lukan: »Dramulet« Dan zaklan Matjaža Kocbeka ali poskus ponovne »objave«

11.00 Odmor za kavo

11.15 Tretji sklop
Moderator: Gašper Troha

11.15 Tomaž Toporišič: Dekonstrukcije nasprotja med reprezentacijo in prezentacijo od neoavantgarde do pomilenija

11.45 Krištof Jacek Kozak: Avantgarda in »narodne svetinje«: prevrednotenje vrednot, revolucija ali ikonoklazem?

12.15 Barbara Orel: Raziskave literature, performansi besede in bralne uprizoritve

12.45 Varja Hrvatin, Maša Radi Buh, Jakob Ribič: GENERATOR::za proizvodnjo bralnih uprizoritev

13.15–13.45 Sklepna diskusija

 

 

Delovna jezika simpozija bosta slovenščina in angleščina. V skladu s 25. členom Zakona o javni rabi slovenščine bo uporaba slovenščine zagotovljena na informativni ravni.

Vodja simpozija: Blaž Lukan

Pripravljalni odbor: Mojca Kreft, Blaž Lukan, Barbara Orel, Tomaž Toporišič, Gašper Troha, Amadea Karin Ilic

 

Kontakt:
Gašper Troha
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI)
Mestni trg 17, 1000 Ljubljana, Slovenija
E amfiteater@slogi.si
T 041 369 690

 

Simpozij organiziramo

Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) je nacionalni javni zavod, ustanovljen leta 2014 kot pravni naslednik Slovenskega gledališkega muzeja. Poslanstvo inštituta je razvoj gledališke kulture in promocija gledališke umetnosti, ki se uresničujeta z raziskovanjem, preučevanjem, interpretiranjem, promoviranjem, ohranjanjem, dokumentiranjem in predstavljanjem slovenske gledališke kulture, gledališke dediščine in gledališke umetnosti v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani opravlja izobraževalno, umetniško in raziskovalno delo v polju gledališča, radia, filma in televizije. Od ustanovitve 1945 do leta 1975 je delovala kot samostojni visokošolski zavod z rektorjem, nato pa je postala članica ljubljanske univerze.

Amfiteater je znanstvena revija, ki objavlja izvirne članke s področja scenskih umetnosti v širokem razponu od dramskega gledališča, dramatike, plesa, performansa do hibridnih umetnosti. Avtorji in avtorice lahko analizirajo oblike in vsebine umetnin ter umetnostnih pojavov s področja scenskih umetnosti, njihovo zgodovino, sedanjost in prihodnost ter razmerje do drugih umetnostnih področij in širšega (družbenega, kulturnega, političnega …) konteksta.

Simpozij pripravljamo v sodelovanju z UL AGRFT v okviru raziskovalnega programa Gledališke in medumetnostne raziskave (P6-0376), ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.