Zroč na ulico. Foto: Primož Lavre / Slovenski gledališki inštitut.Foto: Primož Lavre / Slovenski gledališki inštitut.

Zroč na ulico

Lokacija: Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, Ljubljana
Termin:

Z oken Slovenskega gledališkega inštituta zrejo igralci, staroste slovenskega gledališča, rojeni do leta 1900. Njihove portrete in dragocenosti iz slovenske gledališke zgodovine hranimo v SLOGI – Gledališkem muzeju. Obiščite muzej in spoznajte zgodovino slovenskega gledališča, tudi na stalni razstavi Hoja za gledališčem.

Zgibanka – Zroč na ulico

 

Zamisel: Andrej Ovsec
Idejna zasnova, izbor igralcev in fotografij: mag. Tea Rogelj
Digitalizacija in obdelava fotografij, priprava za tisk, oblikovanje in postavitev: Andrej Ovsec
Tisk in montaža: Studio Printam.si
Besedila v zgibanki: mag. Tea Rogelj in mag. Mojca Jan Zoran
Jezikovni pregled: Andraž Polončič Ruparčič
Prevod: Barbara Skubic
Oblikovanje zgibanke: Andrej Ovsec
Korekture: Ana Perne
Vodja projekta: mag. Mojca Jan Zoran
Produkcija: Slovenski gledališki inštitut (SLOGI – Gledališki muzej)

Razstava je nastala s finančno pomočjo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.