Ustvarjalno poučevanje dramatike, strokovno izobraževanje

Lokacija: dvorana v 1. nadstropju Slovenskega gledališkega inštituta
Termin: 24. 02. 2023 – 25. 02. 2023

Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) vabi strokovne delavce v vzgoji, izobraževanju in kulturi na 16-urno strokovno izobraževanje Ustvarjalno poučevanje dramatike.

Udeleženci izobraževanja bodo spoznali tehnike gledališke in dramske pedagogike za prožno, interdisciplinarno in ustvarjalno poučevanje dramatike. Poudarek bo na treh dramskih besedilih v stripu, ki so nastala v okviru projekta Klasiki v stripu, ter na možnostih njihove uporabe v okviru pouka. Izbrana dramska dela bodo tudi umeščena v kontekst gledališke zgodovine.

Usposabljanje bosta izvedla Sandra Jenko, teatrologinja in kustosinja pedagoginja, ter Dr. Horowitz – Ciril Horjak, avtor stripa Kralj Ubu ali Poljaki.

Programski tematski sklopi strokovnega izobraževanja:

petek, 24. februarja 2023, od 14.30 do 18.30:
Ustvarjalni pristopi pri poučevanju dramatike in gledališke zgodovine
Preplet literarnega in likovnega izraza: dramatika v stripu

sobota, 25. februarja 2023, od 9.00 do 17.00:
Antično grško gledališče: Sofoklej, Antigona
Elizabetinsko gledališče: William Shakespeare, Romeo in Julija
Gledališče na prelomu 20. stoletja: Alfred Jarry, Kralj Ubu

Strokovno izobraževanje je vključeno v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (KATIS) Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS. Udeleženci strokovnega usposabljanja bodo prejeli potrdilo, ki je izdano v skladu z določili Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in ga bodo lahko uveljavljali v vlogi za napredovanje ter je vrednoteno z 1 točko.

Prijava: preko sistema KATIS do 27. 1. 2023 oz. do zapolnitve mest

Kotizacija za prijave preko sistema KATIS: 25,40 EUR; za zunanje udeležence: 50 EUR

Več informacij: Sandra Jenko, sandra.jenko@slogi.si, 01 241 5818