Mednarodni simpozij Skupnost deluje! Sodobni pristopi v gledališču

Lokacija: Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, Ljubljana
Termin: 08. 10. 2020 – 10. 10. 2020
Mednarodni simpozij

Skupnost deluje! Sodobni pristopi v gledališču

8.–10. oktober 2020, Ljubljana

 

Slovenski gledališki inštitut, Gledališče Glej, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani ter Amfiteater, revija za teorijo scenskih umetnosti, prirejajo znanstveni simpozij, posvečen sodobnim produkcijskim modelom in pristopom v gledališču. Simpozij navdihuje 50. obletnica Gledališča Glej iz Ljubljane.

Gledališče Glej je najstarejše neinstitucionalno gledališče v Sloveniji (in eno prvih tovrstnih gledališč v nekdanji Jugoslaviji), ki se ponaša z drznimi performansi, (na novo) premišljuje zanimive produkcijske modele, nehierarhične oblike dela v gledališču ter temelji na kolektivnem in družbeno angažiranem delu. Na podlagi Glejeve 50-letne prakse v gledališču želimo skupaj raziskati možnosti sodobnega gledališča v odnosu do kolektivnega gledališkega ustvarjanja, skupnosti in različnih oblik, ki jih koncepta kolektivnega in skupnosti lahko zaobjemata.

V času, ko se družbena in politična klima v Evropi, še posebej na njenem obrobju, vse bolj zaostruje, družbene neenakosti pa vse bolj poglabljajo, se je umetnost odzvala ne le z razkrivanjem zatiranja določenih skupin v naši družbi, temveč pogosto tudi z angažirano držo za spremembo situacije. Kakšno vlogo pri izgradnji gledaliških skupnosti ima lahko sodobno gledališče? Je to sploh njegova naloga? Kako nove politične in ekonomske okoliščine vplivajo na produkcijske modele v sodobnem gledališču?

Program simpozija (objavljen je okviren program, ki se bo še spreminjal)

Četrtek, 8. 10. 2020

14.00
Otvoritev

1. panel

14.30 – 15.10
Tomaž Toporišič: Collectives, communities and non-hierarchical modes of creation from 1970-s till 2010-s

15.10-15.20
Diskusija

15.20-15.50
Odmor

15.50-16.10
Primož Jesenko: Experimental Theatre from 1955 till 1967 and its innovations

16.10-16.30
Alja Lobnik: The concept of time and the status of experiments in Theatre Glej

16.30-16.50
Andreja Kopač: Territories of Community Action: From Betontanc to Beton.Ltd

16.50-17.10
Branko Jordan: Beton ltd.: Case Study

17.10-17.40
Diskusija

 

Petek, 9. 10. 2020

2. panel

9.00-9.40
Višnja Kačič Rogošić: Keeping the Promise of Community

9.40-9.50
Diskusija

9.50-10.10
Maja Murnik: The Role of the Audience in Socially and Politically Engaged Performing Arts in Slovenia
10.10-10.30
Ana Vrtovec Beno: There is no Folk Theater without a (supporting) Community

10.30-11.10
Diskusija

11.10-11.40
Odmor

11.40-12.00
Nika Leskovšek: Participation and Political in »Semenič in Kapelj in Construction«

12.00-12.20
Aldo Milohnič: From Collective to Devised Mode of Creation in Slovenian Theatre

12.20-13.00
Diskusija

13.00-15.00
Kosilo

3. panel

15.00-15.20
Tisa Neža Herlec, Lucija Herlec: Tactics for survival in precarious times (lecture performance)

15.20-15.40
The Intelektrurálně collective: Prague is not Czech: Artistic Project as a Public Service – lecture performance

15.40-16.00
Martina Curdova: Theatre as a Space of Transformation: Czech-German Transborder Experience

16.00-16.20
Diskusija

16.20-17.00
Odmor

17.00-17.20
Karolina Kotrbova: (Non)hierarchy in Theatre

17.20-17.40
Marina Pallarès-Elias: Theatre of Yes: The beauty as the axis of change for the transformation of communities through their own stories

17.40-18.00
Mihai Pedestru: Budget Table Aesthetics

18.00-18.20
Caspar Nieuwenhuis: Teaching Theatre’s Future

18.20-18.50
Diskusija

19.00-19.20
Lea Kukovičič: Unknown Knows

 

Sobota, 10. 10. 2020

4. panel

10.00-10.40
Imre Zoltan: Hidden Lives – Roma Representations by (Community) Theatre

10.40-10.50
Diskusija

10.50-11.10
Silvija Stipanov: Empowering Underpriviliged Groups thtough Performing Arts

11.10-11.30
Barbara Orel: Performance and Community in the Age of Digital Technologies

11.30-11.50
Promise Nyatepeh Nyatuame and Akosua Abdallah: Creative models and community empowerment in Ghana: The story of community youth cultural centre

11.50-12.20
Odmor

12.20-13.20
Zaključna diskusija

 

 

 

Vodja simpozija: Gašper Troha

Pripravljalni odbor: Amadea Karin Ilic, Primož Jesenko, Andreja Kopač, Jure Novak, Tjaša Pureber, Inga Remeta, Tomaž Toporišič, Gašper Troha, Mojca Jan Zoran

 

Kontakt:
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI)
Mestni trg 17, 1000 Ljubljana, Slovenija
E slogi@slogi.si
T +386 1 241 58 00

 

Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) je nacionalni javni zavod, ustanovljen leta 2014 kot pravni naslednik Slovenskega gledališkega muzeja. Poslanstvo inštituta je razvoj gledališke kulture in promocija gledališke umetnosti, ki se uresničujeta z raziskovanjem, preučevanjem, interpretiranjem, promoviranjem, ohranjanjem, dokumentiranjem in predstavljanjem slovenske gledališke kulture, gledališke dediščine in gledališke umetnosti v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Gledališče Glej je najstarejše neodvisno gledališče v Sloveniji, ustanovljeno leta 1970 z namenom ustvarjanja in omogočanja umetniškega prostora za stvaritve, ki izhajajo iz potreb našega okolja, a nimajo ustrezne strukture, ki bi jih profesionalno izvajala. Glej ima bogato zgodovino eksperimentalnih gledaliških praks in se je razvil v sodobno performativno gledališče, ki eksperimentira z nehierarhično obliko organiziranja umetniške produkcije.

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani opravlja izobraževalno, umetniško in raziskovalno delo v polju gledališča, radia, filma in televizije. Od ustanovitve 1945 do leta 1975 je delovala kot samostojni visokošolski zavod z rektorjem, nato pa je postala članica ljubljanske univerze.

Amfiteater je znanstvena revija, ki objavlja izvirne članke s področja scenskih umetnosti v širokem razponu od dramskega gledališča, dramatike, plesa, performansa do hibridnih umetnosti. Avtorji in avtorice lahko analizirajo oblike in vsebine umetnin ter umetnostnih pojavov s področja scenskih umetnosti, njihovo zgodovino, sedanjost in prihodnost ter razmerje do drugih umetnostnih področij in širšega (družbenega, kulturnega, političnega …) konteksta.

 

 

 

 

 

 

Simpozij pripravljamo v sodelovanju z UL AGRFT v okviru raziskovalnega programa Gledališke in medumetnostne raziskave (P6-0376), ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Slovenski gledališki inštitut

Mestni trg 17, 1000 Ljubljana

T: 01 241 5800
E: slogi@slogi.si
S: www.slogi.si