Mednarodni simpozij Skupnost deluje! Sodobni pristopi v gledališču

Lokacija: Avditorij Narodne galerije, Prešernova 22, Ljubljana
Termin: 08. 10. 2020 – 09. 10. 2020

Slovenski gledališki inštitut, Gledališče Glej, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani ter Amfiteater, revija za teorijo scenskih umetnosti, prirejajo znanstveni simpozij, posvečen sodobnim produkcijskim modelom in pristopom v gledališču. Simpozij navdihuje 50. obletnica Gledališča Glej iz Ljubljane.

Gledališče Glej je najstarejše neinstitucionalno gledališče v Sloveniji (in eno prvih tovrstnih gledališč v nekdanji Jugoslaviji), ki se ponaša z drznimi performansi, (na novo) premišljuje zanimive produkcijske modele, nehierarhične oblike dela v gledališču ter temelji na kolektivnem in družbeno angažiranem delu. Na podlagi Glejeve 50-letne prakse v gledališču želimo skupaj raziskati možnosti sodobnega gledališča v odnosu do kolektivnega gledališkega ustvarjanja, skupnosti in različnih oblik, ki jih koncepta kolektivnega in skupnosti lahko zaobjemata.

V času, ko se družbena in politična klima v Evropi, še posebej na njenem obrobju, vse bolj zaostruje, družbene neenakosti pa vse bolj poglabljajo, se je umetnost odzvala ne le z razkrivanjem zatiranja določenih skupin v naši družbi, temveč pogosto tudi z angažirano držo za spremembo situacije. Kakšno vlogo pri izgradnji gledaliških skupnosti ima lahko sodobno gledališče? Je to sploh njegova naloga? Kako nove politične in ekonomske okoliščine vplivajo na produkcijske modele v sodobnem gledališču?

Program simpozija

Četrtek, 8. 10. 2020

13.00
Otvoritev

Mateja Demšič, vodja oddelka za kulturo Mestna občina Ljubljana
Tomaž Gubenšek, dekan AGRFT
Mojca Jan Zoran, direktorica Slovenskega gledališkega inštituta
Inga Remeta, predsednica Društva Gledališče Glej

Uvodno predavanje
13.30–14.10
Tomaž Toporišič: Kolektivi, skupnosti in ne-hierarhično ustvarjanja med leti 1970 in 2020

14.10–14.20
Diskusija

14.20–14.50
Odmor

1. panel
Moderator: Tomaž Toporišič

14.50–15.10
Primož Jesenko: Eksperimentalno gledališče med letoma 1955 in 1967 ter njegove inovacije

15.10–15.30
Alja Lobnik: Koncept časa in status eksperimenta Gledališča Glej

15.30–15.50
Andreja Kopač: Teritorij skupnostnega delovanja: od Betontanca do Beton.Ltd

15.50–16.10
Branko Jordan: Beton.Ltd: študija primera

16.10–16.40
Diskusija

16.40–17.00
Odmor

2. panel
Moderatorka: Andreja Kopač

17.00–17.20
Promise Nyatepeh Nyatuame in Akosua Abdallah: Mladinsko gledališče in opolnomočenje skupnosti v Gani

17.20–17.40
Diskusija

Petek, 9. 10. 2020

Uvodno predavanje
9.00–9.40
Višnja Kačič Rogošić: Držati obljubo skupnosti

9.40–9.50
Diskusija

3. panel
Moderator: Gašper Troha

9.50–10.10
Maja Murnik: Vloga občinstva v družbenoangažiranih uprizoritvah na Slovenskem

10.10–10.30
Ana Vrtovec Beno: Brez (podpore) skupnosti ni ljudskega gledališča

10.30–11.00
Diskusija

11.00–11.30
Odmor

11.30–11.50
Nika Leskovšek: Participacija in politično pri Kapelj in Semenič v sestavljanju

11.50–12.10
Aldo Milohnič: Od skupinskega do snovalnega načina ustvarjanja v slovenskem gledališču

12.10–12.30
Diskusija

12.30–14.30
Odmor

4. panel
Moderatorka: Nika Leskovšek

14.30–14.50
The Intelektrurálně collective: Praga ni češka: Umetniški projekt kot javna storitev – performativno predavanje / predstavitev znamke

14.50–15.10
Martina Čurdová: Gledališče kot prostor transformacije: češko-nemška čezmejna izkušnja

15.10–15.40
Diskusija

15.40–16.00
Odmor

16.00–16.20
Marina Pallarès–Elias: Gledališče Da-ja: Lepota kot os sprememb za transformacijo skupnosti prek njihovih lastnih zgodb

16.20–16.40
Caspar Nieuwenhuis: Predrugačiti morate svojo umetnost!

16.40–17.40
Zaključna diskusija
Moderatorka: Alma R. Selimović

18.00–18.30 (Gledališče Glej, Gregorčičeva 3, Ljubljana)
Lea Kukovičič: Neznano zna

 

 

8. oktober
9. oktober

 

 

Delovni jezik simpozija je angleščina. Skladno z določili 25. člena Zakona o javni rabi slovenščine je slovenščina zagotovljena na obvestilni ravni.

Zaradi spoštovanja navodil NIJZ glede javnega zbiranja in preprečevanja širjenja okužbe COVID-19 je število prostih mest na simpoziju omejeno.

 

Vodja simpozija: Gašper Troha

Pripravljalni odbor: Amadea Karin Ilic, Primož Jesenko, Andreja Kopač, Jure Novak, Tjaša Pureber, Inga Remeta, Tomaž Toporišič, Gašper Troha, Mojca Jan Zoran

 

Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) je nacionalni javni zavod, ustanovljen leta 2014 kot pravni naslednik Slovenskega gledališkega muzeja. Poslanstvo inštituta je razvoj gledališke kulture in promocija gledališke umetnosti, ki se uresničujeta z raziskovanjem, preučevanjem, interpretiranjem, promoviranjem, ohranjanjem, dokumentiranjem in predstavljanjem slovenske gledališke kulture, gledališke dediščine in gledališke umetnosti v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Gledališče Glej je najstarejše neodvisno gledališče v Sloveniji, ustanovljeno leta 1970 z namenom ustvarjanja in omogočanja umetniškega prostora za stvaritve, ki izhajajo iz potreb našega okolja, a nimajo ustrezne strukture, ki bi jih profesionalno izvajala. Glej ima bogato zgodovino eksperimentalnih gledaliških praks in se je razvil v sodobno performativno gledališče, ki eksperimentira z nehierarhično obliko organiziranja umetniške produkcije.

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani opravlja izobraževalno, umetniško in raziskovalno delo v polju gledališča, radia, filma in televizije. Od ustanovitve 1945 do leta 1975 je delovala kot samostojni visokošolski zavod z rektorjem, nato pa je postala članica ljubljanske univerze.

Amfiteater je znanstvena revija, ki objavlja izvirne članke s področja scenskih umetnosti v širokem razponu od dramskega gledališča, dramatike, plesa, performansa do hibridnih umetnosti. Avtorji in avtorice lahko analizirajo oblike in vsebine umetnin ter umetnostnih pojavov s področja scenskih umetnosti, njihovo zgodovino, sedanjost in prihodnost ter razmerje do drugih umetnostnih področij in širšega (družbenega, kulturnega, političnega …) konteksta.

 

 

 

 

 

 

 

Simpozij pripravljamo v sodelovanju z UL AGRFT v okviru raziskovalnega programa Gledališke in medumetnostne raziskave (P6-0376), ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.