Amfiteater, revija za teorijo scenskih umetnosti, letnik 11, številka 2

Lokacija: dvorana SLOGI, 1. nadstropje, Mestni trg 17, Ljubljana
Termin: 14. 12. 2023
Čas: 11.00

Nova številka Amfiteatra, revije za teorijo scenskih umetnosti, prinaša pester konglomerat besedil, tako po tematikah kot zvrsteh. Zvezek uvajajo štiri razprave, katerih tematike segajo od premisleka o avantgardah skozi prizmo razmerij med središčem in obrobjem Srednje ter Vzhodne Evrope (prof. dr. Tomaž Toporišič) prek analize pestre večjezične gledališke dejavnosti koroških Slovenk in Slovencev kot gledališkega in kulturno-sociološkega pojava (prof. dr. Andrej Leben) do gledališke pedagogike (dr. Irina Lešnik Jeras) in analize mladinske dramatike Andreja Rozmana Roze (prof. dr. Milena Mileva Blažić).

Razpravam sledita obsežen intervju z režiserjem Iztokom Toryjem (pripravil ga je mag. Primož Jesenko) in esej Jane Pavlič o operi Nixon na Kitajskem, ki jo primerja z drugimi (kon)teksti.

Številko sklepata recenziji zbornika Govor in prostor, ki jo je napisal doc. dr. Boris Kern, ter monografije Gledališča in vojna Zale Dobovšek, ki je delo Jakoba Ribiča.

Revijo je uredila dr. Maja Murnik.

Novo številko revije Amfiteater so 14. decembra2023 v Slovenskem gledališkem inštitutu predstavili glavna in odgovorna urednica revije dr. Maja Murnik v sodelovanju z avtoricama dveh razprav v tokratni številki prof. dr. Mileno Milevo Blažić in dr. Irino Lešnik Jeras.

Revijo za teorijo scenskih umetnosti Amfiteater je leta 2008 ustanovila Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani.

Revija je vključena v MLA International Bibliography (Directory of Periodicals), Scopus in DOAJ. Revija je uvrščena med znanstvene revije razreda A po klasifikaciji Nacionalne agencije za vrednotenje raziskav Italije.

Izdajo publikacije sta finančno podprla Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.