Razstava o enem najvidnejših slovenskih gledališki režiserjev druge polovice 20. stoletja

Mile Korun – zbornik, predstavitev knjige

Lokacija: Dvorana SGM
Termin: 06. 11. 2002

Slovenski gledališki muzej je ob priložnosti simpozija in razstave izdal tudi obsežen zbornik Mile Korun, ki je še en prispevek k slovenskemu gledališkemu zgodovinopisju in teatrološki publicistiki. Zbornik prinaša prispevke 23 avtorjev, temeljne študije so napisali Andrej Inkret, Jernej Novak, Vasja Predan, Barbara Pušić, Barbara Orel, Matjaž Zupančiča in Igor Lampreta.

 

Sourednika knjige sta bila Vasja Predan in Ivo Svetina.