GLEDALIŠČE POD DROBNOGLEDOM – Priročnik za gledališko opismenjevanje

Lokacija:
Termin: 12. 04. 2021

Slovenski gledališki inštitut je v okviru projekta Gleda(l)išče izdal priročnik Gledališče pod drobnogledom, ki je podstat za razvoj in krepitev kreativnega partnerstva med umetnostjo ter vzgojo in izobraževanjem, je spodbuda za pridobivanje novih znanj, veščin in kompetenc, je orodje za razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, je pomočnik na poti do vzgoje mladega kritičnega gledalca in ljubitelja gledališča.

V poglavjih izpod peresa poklicnih gledališčnic in gledališčnikov, pedagoginj in pedagogov, ki ustvarjajo uprizoritveno produkcijo, o njej pišejo in delajo z različnimi občinstvi, poudarjamo sistematično spoznavanje kakovostne profesionalne gledališke produkcije za otroke in mlade, sodelovanje poklicnih gledaliških ustvarjalcev z vzgojno-izobraževalnimi zavodi ter opišemo ustvarjalne in inovativne metode učenja o vseh vidikih gledališča.

Priročnik je namenjen predvsem strokovnim delavcem v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, gledališkim pedagogom, mentorjem in ustvarjalcem, knjižničarjem ter drugim strokovnim delavcem v umetnosti in kulturi. Vsebina priročnika učitelje usmerja v izbiranje kakovostnih predstav, razvijanje gledališke pismenosti, vključevanje gledaliških izrazil v pouk, spodbuja pa tudi učenje s pomočjo umetnosti. Poleg tega lahko v priročniku poiščete smernice za organiziranje in vodenje obiska gledališkega dogodka ter spodbudo za razumevanje sodobnih uprizoritvenih praks. Tudi starši in drugi ljubitelji gledališča bodo našli marsikaj uporabnega, kar lahko obogati njihove gledališke izkušnje. V priročniku so tudi informacije o spletnih mestih, na katerih so zbrane predstave in druge gledališke vsebine.

Priročnik je plod večletnega nacionalnega projekta na področju kulturno-umetnostne vzgoje Gleda(l)išče, ki partnersko povezuje vzgojno-izobraževalne zavode, strokovne delavce v vzgoji
in izobraževanju, kulturne ustanove in ustvarjalce ter v formalno učno okolje vpeljuje neformalne kreativne pristope. Naložbo sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.