Taras Kermauner

Zgodovina Lipicanije

Današnja slovenska dramatika 4

Četrta knjiga v podnizu Današnja slovenska dramatika je dobila naslov po komediji Ervina Fritza Lipicanija (2000). Lipicanija seveda pomeni metaforo za današnjo Slovenijo. Analizi te drame dodaja Kermauner še analize nekaterih sodobnih slovenskih dram, ki so bile uprizorjene v zadnjih letih, in sicer: Alica, Alisa Dragice Potočnjak, Limonada slovenica Vinka Möderndorferja, Goli pianist ali mala nočna muzika Matjaža Zupančiča ter Psiha in File baron Münchausen Emila Filipčiča, slednji je avtor napisal v začetku 90-ih oz. v 80-ih letih. Pričujoča knjiga obsega obdobje dvajsetih let, v njej objavljene analize pa kažejo, da v tem času ni prišlo do bistvenih sprememb v slovenski zavesti, kljub usodnim spremembam v politično-državni zgodovini Slovencev. Knjiga je hkrati komentar ironične, groteskne, farsične dramatike, kakor jo oblikujejo današnje slovenske komedije. Kot bi bilo mogoče skleniti, je slovenska današnjost nemalo karikatura sami sebi.

 

Vsebine dram: Alenka Goljevšček

Modelna skica: Alenka Goljevšček, Ajda Kermauner Kavčič

Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 2001

242 str. : graf. prikazi ; 23 x 17 cm; slv

ISBN 961-6218-58-1

Drugo