Carsten Jung (urednik)

Zgodovina Evrope – kot jo pripovedujejo gledališča

Pričujoči katalog spremlja potujočo razstavo Zgodovina Evrope – kot jo pripovedujejo gledališča. Razstava je skupni izdelek šestih gledaliških muzejev v okviru projekta Evropska pot zgodovinskih gledališč 2012–2017, ki ga podpira program Kultura Evropske unije; brez njega projekta ne bi mogli uresničiti.

 

V takem sodelovanju navadno eden od muzejev prevzame pobudo z enim kustosom, ki razvije koncept in izbere razstavne predmete. Pri tem projektu ni bilo tako. tokrat so se kolegi iz vseh muzejev pogosto srečevali in skupaj razvili obris razstave, predlagali predmete, se o njih pogovarjali in jih skupaj izbirali. Pozneje so bili izbrani oblikovalci in tudi o njihovih idejah se je presojalo v skupini. Razstava je tako rezultat več kakor dveletnega nepretrganega timskega dela šestih muzejev. Zelo nenavaden podvig, vendar tak, ki ga je bilo velik užitek usmerjati.

 

Katalog obravnava devet tem razstave in ponuja podrobnejši pogled na izbrane teme. Vendar to ni zgolj katalog razstave, saj so v njem izpostavljeni zgolj posamezni eksponati, besedila v njem pa so obširnejša od besedil, vključenih v razstavo. Upamo, da bomo obiskovalcem in bralcem ponudili poživljajočo izkušnjo. Carsten Jung, vodja projekta

 

Uredil in oblikoval: Carsten Jung

Grafična izdelava: Bienenstein Visuelle Kommunikation

Izdal: Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana

Zanj: mag. Mojca Jan Zoran

Urednica slovenske izdaje: mag. Tea Rogelj

Prevajalka: Barbara Skubic

Lektor: Andraž Polončič Ruparčič

 

Leto natisa in izdaje: 2016

Izdaja ni namenjena prodaji. Katalog v e-obliki.

ISBN 978-961-6860-13-0

21 x 25 cm, 62 strani

Izdano s finančno pomočjo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Podprto s strani programa Kultura Evropske unije.

 

Read

Drugo