Vesna Jurca Tadel

Zakaj že? Uprizoritve slovenskih dramskih besedil in dramatizacij (Od sezone 1999/2000 do sezone 2012/2013, Sodobnost, Ampak, Delo, Pogledi)

Zbirka kritik Zakaj že? avtorice Vesne Jurca Tadel usmerja pozornost na zapise o uprizoritvah slovenskih dramskih besedil, ta fokus pa razširja z zapisi o uprizoritvah, nastalih na podlagi dramatizacij tujih besedil izpod peresa slovenskih ustvarjalcev, kot tudi z nekaj avtorskimi predstavami po izboru avtorice.

Izbor besedil priča o situaciji slovenske gledališke produkcije v obdobju med leti 1999 in 2013, v katerem je bila avtorica v revijah Sodobnost in Ampak, v časopisu Delo in v štirinajstdnevniku Pogledi simultano navzoča kot agilna spremljevalka gledališkega dogajanj v Sloveniji in v tujini.

Skoraj poldrugo desetletje 1999-2013 se z razgledišča leta 2020 nemara ne zdi pretirano oddaljeno. Prav to dejstvo pa odzvanja tudi kot klicaj, saj nas pogled na aktualni medijski položaj gledališke kritike (in umetnostne kritike v celoti) navaja v skrušenost ob »kronološkem« dejstvu, kako sunkovito se je položaj za gledališko kritiko v medijskem in duhovnem obnebju Slovenije poslabšal in tone še naprej.

Prizadevanja odločevalcev zelo razvidno ne segajo dlje od deklarativnih fraz. Pomen strokovno zanesljive gledališke kritike, na katero posebej opozori tudi pisec spremne študije dr. Lado Kralj, se zdi vse bolj odveč.

V tem smislu priča zbirka Zakaj že? tudi o času, v katerem so bile razmere za gledališko kritiko še vzpostavljene na način, ki ga je mogoče danes občutiti kot nedosegljiv ideal.

mag. Primož Jesenko, urednik publikacije

 

Avtorica Vesna Jurca Tadel o zbirki kritik Zakaj že?

https://www.facebook.com/SLOGI.SI/videos/243280073586471/

 

Uvodna pojasnila

Kazalo

 

Urednik: Primož Jesenko

Avtor spremne besede: Lado Kralj

Lektor: Andraž Polončič Ruparčič

Imensko kazalo: Primož Jesenko, Nina Šturm

Oblikovanje naslovnice: Nina Šturm

Oblikovanje in priprava za tisk: Nina Šturm

 

Izbor iz medijev
Zbirka kritik Zakaj že Vesne Jurca Tadel, oddaja Kultura, TV Slovenija, 22. maja 2020

Maloprodajna cena: 18 EUR

Publikacijo lahko naročite na naslovu: slogi@slogi.si. (Poštnina ni vključena v ceno publikacije).

16,7 x 24 cm, 344 strani

ISBN 978-961-6860-24-6

COBISS.SI-ID 304649472

Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta, letnik 57, številka 101, ISSN 2463-8277

Izdal: Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana, zanj: Mojca Jan Zoran

Leto izida: 2020

Izdano s finančno pomočjo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

Drugo