Štefan Vevar in Barbara Orel (urednika)

Začetki in dosežki slovenskega gledališča moderne dobe: Ob 150-letnici ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani

Slovensko gledališče v letu 2017 praznuje pomembno obletnico, 150-letnico ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani. Šele z ustanovitvijo Dramatičnega društva leta 1867 so bili postavljeni temelji za razvoj slovenskega gledališča moderne dobe. Znanstvena monografija Začetki in dosežki slovenskega gledališča moderne dobe: Ob 150-letnici ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani se posveča samemu Društvu, njegovi vlogi, njegovemu razvoju in njegovim dosežkom. Da bi dobili čim bolj večplastno podobo Društva v času in prostoru, smo začrtali vrsto perspektiv oziroma možnih tematizacij, od Dramatičnega društva na svoji razvojni poti v smislu zgodovinskih, kulturnozgodovinskih ali socioloških uvidov, do razvoja vseh notranjih elementov, ki Dramatično društvo oziroma slovensko gledališče konstituirajo: dramatike, repertoarja, gledališke ikonografije, poklicev, arhitekture …  S prispevki so v znanstveni monografiji sodelovali dr. Štefan Vevar, dr. Aldo Milohnić, dr. Darja Koter, dr. Aleš Gabrič, dr. Nadja Zgonik, dr. Gašper Troha, Ivo Svetina, dr. Mateja Pezdirc Bartol, dr. Blaž Lukan, dr. Tone Smolej, dr. Irena Avsenik Nabergoj, dr. Gregor Pompe, ddr. Igor Grdina, Peter Bedjanič, dr. Henrik Neubauer, dr. Katarina Podbevšek in dr. Barbara Orel.

 

Kazalo

 

Od društva do gledališča – zgodovinski pogled

Štefan Vevar: Mejniki v razvoju Dramatičnega društva v Ljubljani (1867–1918)

Aldo Milohnić: Od Dramatičnega društva v Ljubljani do dramatičnih društev po Sloveniji

Darja Koter: Josip Nolli – pionir Dramatičnega društva v Ljubljani

Aleš Gabrič: Zadnja desetletja Dramatičnega društva in njegova likvidacija leta 1948

Nadja Zgonik: Dramatično društvo in nacionalna ikonografija v času od ustanovitve društva do prve svetovne vojne

 

Razvoj slovenske dramatike in gledališča: repertoarna vprašanja, uprizoritveni vidik

Gašper Troha: Dramatično društvo in njegov vpliv na razvoj slovenske dramatike med letoma1867 in 1892

Ivo Svetina: Tugomer, slovenski plemenski junak

Mateja Pezdirc Bartol: Razvoj slovenske meščanske drame konec 19. stoletja in Dama s kamelijami

Blaž Lukan: Repertoar Dramatičnega društva v prvem desetletju delovanja

Tone Smolej: Francoski repertoar Dramatičnega društva (1867–1907)

Irena Avsenik Nabergoj: Gledališke in operne uprizoritve del z judovsko tematiko v okviru Dramatičnega društva v letih 1867–1918

Gregor Pompe: Dramatično društvo in začetki slovenske operne poustvarjalnosti: repertoarna analiza

Igor Grdina: Gorenjski slavček 1872

Peter Bedjanič: Operni pevec Emil Scaria (1840–1886)

Henrik Neubauer: Začetki baleta na Slovenskem

 

Geneza odrskega govora in gledališkega izobraževanja 

Katarina Podbevšek: Dramatično društvo – pobudnik igralskega (govornega) izobraževanja

Barbara Orel: Dramatično društvo in začetki gledališkega izobraževanja na Slovenskem

 

 

Urednika: Štefan Vevar in Barbara Orel

Recenzenta: Janez Vrečko in Tomaž Toporišič

Lektor: Andraž Polončič Ruparčič

Prevodi povzetkov: Melita Silič

Oblikovanje naslovnice: Maja Gspan

Priprava za tisk: Nina Šturm

 

Maloprodajna cena: 18 evrov

Spletna prodaja

16,7 x 24 cm, 346 strani

ISBN 978-961-6860-14-7

ISSN 2463-8277

Soizdajatelja: Slovenski gledališki inštitut in Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta, letnik 54, številka 95

Založnik: Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana (www.slogi.si)

Izdajo knjige sta sofinancirali Javna agencija za knjigo Republike Slovenije in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v okviru raziskovalnega programa Gledališke in medumetnostne  raziskave P6-0376).

 

 

Drugo