Francka Slivnik, Ivo Svetina (urednika)

Václav Havel, državljan in dramatik / A Citizen and a Playwright

 

Razstava, ki je nastala kot plod sodelovanja med Gledališkim inštitutom iz Prage in Slovenskim gledališkim muzejem, je poskušala prikazati življenjsko in ustvarjalno potsvetovno znanega dramatika, nekdanjega disidenta in zapornika, pozneje pa češkega predsednika Vaclava Havla, človeka z mednarodno avtoriteto, čigar besede so dajalenovim demokratičnim gibanjem in novonastalim državam v nekdanji Srednji in Vzhodni Evropi posebno težo in tehtnost. Ob razstavi je Slovenski gledališki muzej izdal dvojezični (slovensko-angleški) katalog z bogatim slikovnim gradivom in s seznamom vseh uprizoritev dram Vaclava Havla tako v nekdanji češkoslovaški socialistični republiki, kot po evropskih, svetovnih in tudi na slovenskih odrih.

 

V katalogu sta objavljeni tudi besedili dveh poznavalcev Havlovega dela: Draga Jančarja, enega najvidnejših sodobnih slovenskih pisateljev in dramatikov, in Jaroslava Skrušnyja, prevajalca Havlovih dram v slovenščino.

 

Avtorji besedil: Ivo Svetina, Drago Jančar, Jaroslav Skrušny, Zdenek Horínek, Helena Albertová

Seznam uprizoritev iger Vaclava Havla: Helena Albertová

Prevodi v slovenščino: Nives Vidrih, Mia Judita Dintinjana, Miloš Bloudek

Prevodi v angleščino: Lili Potpara, Mia Judita Dintinjana, Alan McConnell – Duff, Marjan Golobič, Amidas

Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1999

76 str. : ilustr.; 30 x 23 cm

slv, ang

ISBN 961-6218-32-8

Drugo