Štefan Vevar (urednik)

Slovenski gledališki letopis 2017/2018

Slovenski gledališki letopis 2017/2018 je 31. nadaljevanje Repertoarja slovenskih gledališč 1867‒1967, ki je prvič izšel ob stoletnici ustanovitve Dramatičnega društva (1967), in je šestindvajseto nadaljevanje Slovenskega gledališkega letopisa, ki pod tem imenom redno izhaja od leta 1994.

Novost pričujočega letnika, prvega po četrtstoletju izdajanja, je vsebinska obogatitev z butično gledališko zvrstjo, z radijsko igro na Radiu Slovenija v obravnavani sezoni.

Slovenski gledališki letopis 2017/2018 temelji na spletno dosegljivi bazi podatkov o slovenski gledališki produkciji (na portalu www.sigledal.org). A tam zbrane podatke tudi bistveno nadgrajuje – z uvodniki, podatki o festivalih in nagradah, s podatki o reprizah in gostovanjih, s povzetkom in primerjavo podatkov med konkretnimi gledališči (na statistični tabeli). Prikazuje 222 detajlno popisanih premiernih uprizoritev in 283 repriz slovenskih institucionalnih, zunajinstitucionalnih ter tudi vidnejših polpoklicnih gledališč in gledaliških skupin. Tudi v obravnavani sezoni je število premier, ki ga izkazuje formalna statistika, nerealno visoko. V njem je namreč zajetih kar 35 koprodukcij, kar je nekoliko manj kot sezono prej, je pa med njimi tudi nekaj trojnih. To pomeni, da je premier realno 187. Do zadnje sezone je bilo opaziti stalnico, da je obisk na poti skozi zadnje desetletje počasi padal in lani dosegel ca. 880.000 gledalcev. V zadnji sezoni pa se je spet strmo dvignil na 976.000. Poleg obiska in premier pa statistična razpredelnica v vodoravnih vrsticah prinaša še druge številčne podatke o posameznih gledališčih, navpik pa seštevke vseslovenske produkcije v sezoni 2017/18: skupno število vseh igranih del, število igranih slovenskih avtorjev, število igranih tujih avtorjev, število premier, repriz, gostovanj in vseh ponovitev.

 

Sestavil in uredil:

Štefan Vevar

Spremne interpretacije:

Zala Dobovšek: Neinstitucionalno in institucionalno gledališče naj tvorita polnokrvno celoto, Slovenska gledališka sezona 2017/2018 (dramsko in postdramsko gledališče)

Jure Dobovišek: Operna sezona 2017/2018 (opera)

Nika Arhar: Pogled na plesno sezono 2017/2018 (balet in ples)

Tjaša Bertoncelj: Raziskovanje lutkovnega medija, Razgled po slovenski lutkovni sezoni 2017/18 (lutkovno gledališče)

Klemen Markovčič: Naprej k radiu, Pregled nacionalne produkcije radijskih iger 2017/2018 (radijska igra)

 

 

Video posnetki s predstavitve Slovenskega gledališkega letopisa 2017/2018, 24. aprila 2019

 

urednik Štefan Vevar

 

Zala Dobovšek (dramsko in postdramsko gledališče)

 

Jure Dobovišek (operno gledališče) – predstavlja urednik

 

Nika Arhar (baletno in plesno gledališče)

 

Tjaša Bertoncelj (lutkovno gledališče)

 

Klemen Markovčič (radijska igra)

364 str.; 23,9 x 16,9 cm

Slovenski jezik

Periodična publikacija

ISSN 1318-3567

Maloprodajna cena: 18 EUR

Spletna prodaja

Izdal Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana.

Izdano s pomočjo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

Read

Drugo