Štefan Vevar (urednik)

Slovenski gledališki letopis 2014/2015

Slovenski gledališki letopis 2014/2015 je triindvajseti je triindvajseti po vrsti in je obenem 28. nadaljevanje stoletnega Repertoarja slovenskih gledališč (1867–1967). Temelji na spletno dosegljivi bazi podatkov o slovenski gledališki produkciji (dosegljivi na portalu www.sigledal.org), a tam zbrane podatke tudi bistveno nadgrajuje – z uvodniki, podatki o festivalih in nagradah, s podatki o reprizah in gostovanjih, s povzetkom in primerjavo podatkov med konkretnimi gledališči (na statistični tabeli).

 

Zajema 231 detajlno popisanih premiernih uprizoritev in 260 različnih repriz slovenskih institucionalnih, zunajinstitucionalnih ter tudi vidnejših polpoklicnih gledališč in gledaliških skupin. Porast števila premier, kakor ga lahko razberemo iz statistične tabele, je v primerjavi s prejšnjo sezono (2013/14) predvsem navidezen. Gre v poglavitnem za povečanje števila koprodukcij, deloma pa tudi tako imenovanih psevdopremier. V številu 231 je koprodukcij kar 48, kar pomeni, da je premier pravzaprav 183. Psevdopremiere so po eni strani znamenje pluralizma gledaliških poetik in novih iskanj, na drugi pa so tudi simptomi časa: poplitvenja, razdrobljenosti, performativnega rokohitrstva. Tako koprodukcije kot psevdopremiere predstavljajo precejšen problem pri vrednotenju obiska, ponovitev in gostovanj. Ni namreč mogoče vseh ponovitev, vseh gledalcev in vseh gostovanj kratko malo pripisati vsem v koprodukcijsko razmerje vpletenim gledališčem. To bi namreč seštevke v statistiki neupravičeno podvojilo ali potrojilo. Številčno vrednotenje teh kategorij je sicer razloženo ob statistični razpredelnici pri poglavju V. A tudi objektivizirano ovrednotenje kvantitativnih kazalcev je samo po sebi še nezadostno, saj je treba podatke, ki so sicer nepogrešljivi, znova objektivizirati tudi v kontekstu konkretnih uprizoritev in konkretnih gledališč v primerjavi z drugimi.

 

Letopis v skladu s svojim konceptom celostno prikazuje premiere, reprize in gostovanja v posameznih gledališčih ter zunaj njih, nadrobno opisuje festivale ter priznanja in nagrade, podeljene gledališčnikom, prinaša pa tudi že omenjeno podrobno in celostno statistiko. Ta pri vsakem gledališču (in kumulativno) prikazuje razmerja med uprizorjenimi slovenskimi in neslovenskimi avtorji, med premierami in reprizami in hkrati navaja število vseh gostovanj, vseh odigranih predstav in privabljenih gledalcev. Različni registri uporabniku olajšajo pot do uprizoritev; iskano premiero je denimo mogoče najti po kronološkem principu znotraj posameznega gledališča v I. kazalu, po njenem avtorju v II. kazalu, njenem naslovu v III. kazalu, ali po sodelujočih pri njej v kazalu IV.

 

Sestavil in uredil: Štefan Vevar

Spremne interpretacije:

Nika Arhar (dramsko in postdramsko gledališče): Pogled na gledališko sezono 2014/2015

Stane Koblar (operno gledališče): Med dosežki in zdrsi …

Pia Brezavšček (balet in ples): Diagnoza plesne sezone 2014-2015

Zala Dobovšek (lutkovno gledališče): Izstopajoči lutkovni momenti

320 str.; 23,9 x 16,9 cm

Slovenski jezik

Periodična publikacija

ISSN 1318-3567

Maloprodajna cena: 18 EUR

Spletna prodaja

 

Read

Drugo