Bogomila Kravos

Slovenska dramatika in tržaški tekst

Biti Slovenec v Trstu je kompleksen pojem.

 

Dr. Bogomila Kravos je v svoji raziskavi povezala slovensko dramatiko, ki je nastajala v drugi polovici 20. stoletja na Tržaškem, s krajem in časom njenega nastanka. Tako je ustvarila kronotop mesta Trst oziroma »tržaški tekst«, enovito strukturo, ki zajame dve temeljni sestavini nekega literarnega besedila.

 

Temu se je avtorica približala s pomočjo ruske literarne vede, konkretno Vladimirja N. Toporova, ki je prvi utemeljil literarno besedilo kot besedilo konkretnega toposa – Peterburga. Raziskovanje dramskega kronosa in toposa (kronotopa) še poglobijo dognanja ruskega znanstevnika Jurija M. Lotmana, na osnovi katerih avtorica opredeli »tržaški tekst« kot »stalno nastajajoče, obmejno področje stalnega množenja jezikov«. Ta pot pelje avtorico v inovativno odkrivanje dotlej skritih pomenov tržaške slovenske dramatike.

 

Kravosova v razpravi odpira svež in širok pogled na tržaško dramatiko (in na literaturo slovenskega Zahoda), saj sistematično razišče in analizira širši (multietnični) kontekst te dramatike. Delo Bogomile Kravos je izjemno pomembno ne le z vidika primerjalnozgodovinske literarne vede, ampak predvsem zaradi vpetosti v »širši kontekst« Trsta. S sprotnim izbiranjem odlomkov iz dramskih besedil bralcu namreč odstre pogled v tiste neočitne poteze dramskih besedil, ki zrcalijo resnico kraja in časa.

 

Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2011

Uredila: Ivo Svetina in Zarika Snoj Verbovšek

Broširano, 187 str.

Cena: 11 EUR

Spletna prodaja

 

Drugo