Taras Kermauner

Razhajanja

Petdeseta knjiga akademika Tarasa Kermaunerja iz obsežne raziskave Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike je tretja v podnizu Dialogi. Sestavljena je iz javnih pisem predvsem avtorjevim (nekdanjim) prijateljem, med njimi npr. Vitalu Klabusu, iz dialoga pa prerašča v polemiko o temeljnih izhodiščih te brez dvoma edinstvene raziskave slovenske dramatike. Vse bolj izpostavljena osebna nota avtorja kaže na izrazito težnjo, da se predmet raziskave personalizira, morda celo privatizira. Vendar Kermauner ostaja zvest svoji  znanstveni metodi, ki »použiva« ne le slovensko dramatiko, starejšo in sodobno, ampak tudi vse tisto, kar avtor na horizontu svoje  »drugenjske teologije«, teologije Drugega, ugleda kot pomembno sestavino sodobne slovenske duhovne podobe. V knjigi so objavljene še analize nekaterih dram oz. dramatizacij, tako Marjana Tomšiča drame Jezus Križani (1997) kot Erjavčevedramatizacije Slomškovega Blažeta in Nežice v nedeljski šoli.

 

Vsebine dram: Alenka Goljevšček

Računalniška postavitev: Aksinja Kermauner

Dialogi. 3

Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2002

234 str.; 23 x 17 cm

slv

ISBN  961-6218-66-2

Drugo