Friedrich Schiller, (prevod: Fran Albreht)

Razbojniki

Tipkopis iz arhiva ljubljanske Drame je režijska knjiga Osipa Šesta iz leta 1930. Po več kot petih desetletjih uprizarjanja so v našem osrednjem gledališču Nollijev prevod Razbojnikov (prvič uprizorjen 1875) zamenjali z novim, Albrehtovim.

Pesnik in prevajalec Fran Albreht (1889-1963) je deloval tudi kot eden najpomembnejših gledaliških kritikov svojega časa. Bil je dolgoletni urednik  revije Ljubljanski zvon in med ustanovitelji revije Sodobnost. Prevajal je iz nemščine, francoščine, angleščine, češčine, iz južnoslovanskih in drugih jezikov. Prevedel je številna, tudi zelo obsežna prozna dela, intenzivno pa se je ukvarjal tudi z dramatiko v časovnem razponu od antičnih tragedij do sodobnih besedil. Med avtorji, ki jih je prevajal, so med drugimi: Sofokles (Kralj Ojdip, Antigona, Elektra), Molière (George Dandin ali Prevarani soprog), F. Hebbel (Judit), F. Schiller (Kovarstvo in ljubezen,  Don Karlos, Razbojniki),  J. W. Goethe (Ifigenija na Tavridi, Torquatto Tasso), A. Strindberg (Gospodična Julija), H. Ibsen (John Gabriel Borkman, Gospa Inger na Oestrotu), G. B. Shaw (Pygmalion, Kandida, Kako zabogatiš), O. Wilde (Bunbury oziroma Važno je ostati resen), B. Brecht, K. Weill (Beraška opera), B. Nušić (Gospa ministrica, Beograd nekdaj in sedaj), M. Begović (Božji človek) in M. Krleža (Gospoda Glembajevi, Leda).

Znamenito Schillerjevo igro je v začetku devetdesetih na novo prevedel Borut Trekman.

 

 

Friedrich Schiller: Razbojniki. Prevod: Fran Albreht.

 

Read

Drugo