Heinrich von Kleist, (prevod: Miran Jarc)

Razbiti vrč, tipkopis

Miran Jarc, ki je pisal pesmi, prozo in dramska dela, je tudi prevajal vse književne zvrsti. V knjižnici Slovenskega gledališkega inštituta hranimo njegov prevod komedije Razbiti vrč Heinricha von Kleista. Ohranjena sta tako rokopisna varianta kot tipkopis. Shranjena sta v mapi z besedili za prvo slovensko uprizoritev Kleistovega dramskega dela. V tej mapi se nahajajo tudi izvodi Modrovega prevoda. Miran Jarc je namreč poleti 1942 padel med roško ofenzivo, Kleistova komedija pa je bila prvič uprizorjena šele leta 1944. Delo je režiral Osip Šest, kot prevajalec pa je naveden Janko Moder.

 

Heinrich von Kleist: Razbiti vrč. Prevod Miran Jarc, tipkopis.

Read

Drugo