Ana Kocjančič

PROSTOR V PROSTORU – Scenografija na Slovenskem od 17. stoletja do leta 1991

Knjiga Ane Kocjančič PROSTOR V PROSTORU – Scenografija na Slovenskem od 17. stoletja do leta 1991 je obsežna strokovna monografija »s pomočjo katere bralec popotuje po pomembnih postajah zgodovine slovenske scenografije, gledališča, likovne umetnosti in kulture nasploh,« kot je zapisal recenzent dr. Tomaž Toporišič.

Monografija je razdeljena v dve knjigi. V prvi knjigi avtorica obravnava obdobje od začetkov do druge svetovne vojne, druga knjiga pa se ukvarja s sodobnim gledališčem po drugi svetovni vojni do slovenske osamosvojitve leta 1991

Recenzent dr. Gašper Troha je o knjigi zapisal: »Ana Kocjančič prehodi dolgo pot slovenskega gledališča oz. njegove scenografije od 17. stoletja do danes. Njena monografija je temeljno delo slovenske teatrologije, saj sintetično oriše razvoj scenografskih rešitev od improviziranih rešitev in dvodimenzionalnosti razsvetljenskega gledališča, preko plastičnosti odrskih rešitev in rahlega pljuska zgodovinskih avantgard, do praznjenja odra po 2. svetovni vojni, njegove dematerializacije in heppeninga v sedemdesetih. Od tam se gledališki prostor osamosvaja v nekatere avtopoetike, danes pa ponovno niha med praznim odrom in bleščečimi scenografijami, ki dodobra izkoriščajo možnosti sodobnih medijev (luči, video, film …). Kar je pri vsem tem najbolj presenetljivo in razveseljivo, je dejstvo, da se ob branju zavemo, kako pravzaprav beremo zgodovino slovenskega gledališča, čeprav skozi specifično optiko gledališkega prostora.«

 

 

Umetnostna zgodovinarka mag. Ana Kocjančič (1977) je leta 2006 na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani končala podiplomski študij na temo »Scenografija v slovenskih dramskih gledališčih med obema vojnama (1918–1941)«. Bila je strokovna sodelavka za področje scenografije in gledališke tehnike pri pripravi novega gledališkega terminološkega slovarja ter soavtorica izdane publikacije (2008, SAZU, Ljubljana). Trenutno je zunanja strokovna sodelavka Slovenskega gledališkega inštituta. Raziskuje zgodovino slovenske scenografije, njeno povezavo z razvojem slovenske likovne umetnosti in vplive evropskih gledaliških gibanj ter evropske likovne umetnosti na njen razvoj. Je avtorica člankov in televizijskih ter radijskih oddaj o razvoju slovenske scenografije doma in v tujini.

 

Kazalo

 

Urednica: Mojca Jan Zoran

Recenzenta: Tomaž Toporišič in Gašper Troha

Pregled besedila in podatkov: Anja Rošker

Izbor slikovnega gradiva: Ana Kocjančič

Digitalizacija in priprava slikovnega gradiva za tisk: Andrej Ovsec

Pomoč pri pripravi gradiv: Tea Rogelj in Anja Rošker

Prevod povzetka: Jana Renée Wilcoxen

Lektor: Andraž Polončič Ruparčič

Seznam obravnavanih predstav: Ksenija Kaučič in Anja Rošker

Imensko kazalo: Ksenija Kaučič, Anja Rošker in Nina Šturm

Korekture: Anja Rošker

Korekture podatkov slikovnega gradiva: Ana Perne

Oblikovanje grafičnih elementov naslovnice in znaka projekta: Andrej Stražišar

Oblikovanje naslovnice: Nina Šturm

Oblikovanje in priprava za tisk: Nina Šturm

 

 

Videoposnetek predstavitve monografije, 20. februarja 2019 v SLOGI:

 

Videoposnetek predstavitve monografije, 27. novembra 2019 v Knjigarni Konzorcij:

 

 

 

Maloprodajna cena: 29 EUR

Spletna prodaja

16,7 x 24 cm, 286 strani (1. del), 390 strani (2. del)

ISBN 978-961-6860-26-0

Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta, Letnik 55, št. 99, ISSN 2463-8277

Izdal: Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana, zanj: Mojca Jan Zoran

Izdano s finančno pomočjo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije in Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

Drugo