Taras Kermauner

Leto 1940

Trideseta leta
 

V pričujoči knjigi se Kermauner loteva analize dveh dram, ki obravnavata čas tik pred drugo svetovno vojno, Stanka Kocipra Zasad in Vitomila Zupana Stvar Jurija Trajbasa. Vsak avtor s svojega vidika, Kociper z ultradesne, Zupan pa z ultraleve strani, kritično analizirata lik liberalnega podjetnika, trgovca, gostilničarja, graščaka, notarja, politika. V teh likih vidita oba dramatika osnovno zlo, ki grozi Slovencem. Deli sta Kermaunerju reprezentativni drami dveh po eni strani ekskluzivno spopadajočih se, na drugi strani pa istovetnih usmeritev-avtorjev, ki se po vojni razvijeta vsak po svoje: Kociper z vrnitvijo k predvojni desnici, Zupan s prehodom v nova ustvarjalna območja.

 

Vsebine dram: Alenka Goljevšček

Računalniške risbe: Stane Kavčič

Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1998

248 str.: graf. prikazi; 23 x 17 cm; slv

ISBN 961-6218-18-2

 

 

Drugo