Taras Kermauner

Krvavi ples

Knjiga akademika Tarasa Kermaunerja Krvavi ples nadaljuje raziskavo dramatike slovenske politične emigracije, dramskih besedil avtorjev, ki so v izgnanstvu pisali dramatiko. Ta je v Kermaunerjevem videnju – ne glede na ideološke  razlike – vendarle del sodobne (povojne) slovenske dramatike. Razprava se posveča dvema dramskima besediloma in sicer Kravi Španiji (1939), ki jo je napisal Niko Jeločnik in Plesu v Trnovem Cvetka Golarja (1942). Ob tem pa avtor izhaja iz svoje analize iz leta 1992 o Jeločnikovi drami Vstajenje kralja Matjaža, ki jo razlaga s pojmoma, zajetima v samem naslovu pričujoče razprave, in sicer s plesom kot prispodobo za vojni čas, katerega temeljna značilnost je kri: trpljenje, muka, smrt. Obenem pa pojem plesa – paradoksno – vzbuja tudi občutek pravljičnosti, celo lahkotnosti, saj kar nekam samoumevno vodi h končni zmagi »prave naše svete stvari«.

 

Vsebine dram: Alenka Goljevšček

Računalniške risbe: Ajda Kermauner

Dramatika slovenske politične emigracije 6

Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2002

229 str.: ilustr.; 23 x 17 cm

slv

ISBN  961-6218-73-5

Drugo

Skip to content