Iz naših zbirk – Nova stalna razstava Slovenskega gledališkega inštituta

Predstavljamo vam zbirke SLOGI – Gledališkega muzeja.

Nova stalna razstava Slovenskega gledališkega inštituta

Od konca septembra 2023 je na gradu Turjak na ogled razstava Mejniki gledališke igre. Nastala je iz želje po približanju umetniškemu izrazu, ki je po naravi izmuzljiv, saj živi v trenutku predstave. Ker ga ni mogoče zajeti in ohraniti v celosti njegove uresničitve, je tudi pristop, ki ga ubira razstava, le eden izmed možnih. Izjemno široko področje gledališke igre na Slovenskem podajajo različni zorni koti obravnave, med temi denimo iskateljski s predstavitvijo izbranih primerov drugačnega pristopanja k igri in h gledališkemu ustvarjanju.

Gledališče Pekarna je s somišljeniki ustanovil Lado Kralj, ki je v televizijskem intervjuju leta 1972 povedal, da gre pri Pekarni za poskus “na novo definirati odnos med gledalcem – igralcem, odnos med igralcem in igro, vlogo, med igralcem in svetom”, in da je drama Daneta Zajca Potohodec pri igralcih vzbudila nenaturalistična čustvena stanja. Igralci so poskušali ponotranjiti stanja v prizorih, pri čemer pa ni šlo za podoživljanja na način Stanislavskega niti za način Brechtove manipulacije z gledalcem.

Prvo javno vodstvo po razstavi Mejniki gledališke igre je v soboto, 7. oktobra 2023, ob 17. uri – lepo vabljeni!

Iz naših zbirk – plakat oktober 2023:

Janez Vrečko, Samo Gabrijelčič in Zdenko Kodrič v: Dane Zajc, Potohodec, r. Lado Kralj, Gledališče Pekarna, 1972. Foto: Tone Stojko. Vir: Ikonoteka SLOGI – Gledališki muzej.

Janez Vrečko, Samo Gabrijelčič in Zdenko Kodrič v: Dane Zajc, Potohodec, r. Lado Kralj, Gledališče Pekarna, 1972. Foto: Tone Stojko. Vir: Ikonoteka SLOGI – Gledališki muzej.

Drugo