Mejniki gledališke igre

Mejniki gledališke igre

Lokacija: Grad Turjak
Termin: 01. 09. 2023

Pripravljamo novo stalno razstavo Mejniki gledališke igre.

Temeljna značilnost igralskega dela (in same gledališke umetnosti) je minljivost, zato gledališko igro običajno opišemo kot izmuzljiv umetniški izraz, ki živi v trenutku predstave. Nemogoče ga je ohraniti v celosti njegove uresničitve.

Razstava Mejniki gledališke igre, ki se ozira tudi v zgodovino slovenskega gledališkega ustvarjanja, si ne domišlja, da bo trdno zgrabila neujemljivo, kot tudi ne, da bo med mejnike zajela vsa raznovrstna pretekla igralska udejanjanja. Ponuditi želi izkušnjo občutenja gledališke igre. V dvorani kot razstavnem prostoru, ki poudari neločljivo povezanost igre z gledanjem, bo vabila k odkrivanju posameznih historičnih poglavij in tudi slogovnih razlik pri utelešenjih istega dramskega lika. Metodološko izhaja iz izbranih fotografskih, zvočnih in avdio-vizualnih posnetkov, ki podajajo temeljne poteze posameznih igralskih izrazov.

Vsebine, ki bodo postavljene kot dopolnilo v zaodrju dvorane, zasledujejo igralske spomine in druge vrste ohranjanja gledališke igre.

Kmalu na Gradu Turjak. Vabljeni, da nam sledite!

Skip to content