Mejniki gledališke igre, stalna razstava na gradu Turjak

Lokacija: grad Turjak, Turjak 32, 1311 Turjak
Termin:
Stalna razstava Slovenskega gledališkega inštituta – Gledališkega muzeja,
od 28. septembra 2023 na gradu Turjak.

Temeljna značilnost igralskega dela (in same gledališke umetnosti) je minljivost, zato gledališko igro običajno opišemo kot izmuzljiv umetniški izraz, ki živi v trenutku predstave. Nemogoče ga je ohraniti v celosti njegove uresničitve.

Razstava Mejniki gledališke igre je nastala iz želje po približanju igralski umetnosti in si ne domišlja, da bo trdno zgrabila neujemljivo, kot tudi ne, da bo med mejnike zajela vsa raznovrstna pretekla igralska udejanjanja. Ponuditi želi izkušnjo občutenja gledališke igre. Zato je tudi pristop, ki ga ubira razstava, le eden izmed možnih.

Izjemno široko področje gledališke igre na Slovenskem podajajo različni zorni koti obravnave:

kronološki kot kratek zgodovinski prelet posameznih historičnih poglavij in nekaterih izstopajočih igralskih izrazov;

• primerjalni, kjer so slogovne razlike prikazane na osnovi različnih odrskih upodobitev, in sicer dveh osrednjih likov Ivana Cankarja kot dramatika, ki ima poseben pomen za slovensko gledališče;

• iskateljski s predstavitvijo izbranih primerov drugačnega pristopanja k igri in h gledališkemu ustvarjanju;

• pedagoški, ki se skozi razmisleke današnjih profesoric in profesorjev na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (UL AGRFT) posveča vprašanjem formiranja novih igralskih generacij, igralskih metod in tehnik.

Obiskovalke in obiskovalci so k odkrivanju gledališke igre vabljeni z vstopom v tipično gledališki prostor – v dvorano. Vendar pa želi razstava pozornost pritegniti tudi zunaj nje: z razmisleki, spomini in anekdotami, ki na svoj način prispevajo k ohranjanju gledališke igre.

Razstava metodološko izhaja iz izbranih fotografskih, zvočnih in avdio-vizualnih posnetkov. Temeljno vodilo pri pripravi razstavnih vsebin je bilo izhajanje iz gradiva, ki ga hranijo zbirke Slovenskega gledališkega inštituta – Gledališkega muzeja. Ob sodelovanju z UL AGRFT ter s slovenskimi gledališkimi hišami in producenti predstavlja pomemben prispevek k razstavi tudi sodelovanje s Tonetom Stojkom, ki hrani bogat arhiv videoposnetkov predstav.

Vsebine na posnetih razstavnih poglavjih uvajata igralca Sara Dirnbek in Blaž Šef.

Do vsebin lahko obiskovalke in obiskovalci dostopajo prek tabličnih računalnikov, medtem ko nudi zgodovinski prelet projekcija na osrednjem delu razstavnega prostora – na »odru« gledališke dvorane.

Avtorica razstave je Ana Perne, teatrologinja in kustosinja iz Slovenskega gledališkega inštituta – Gledališkega muzeja.

Mejniki gledališke igre. Oblikovanje in priprava za tisk Nina Šturm in Dana Kodermac (na osnovi grafičnega oblikovanja razstave Dolores Gerbec); fotografija Tone Stojko (Veno Taufer, Odisej in sin ali Svet in dom, r. Vito Taufer, Slovensko mladinsko gledališče, 1990, na fotografiji Uroš Maček).

Mejniki gledališke igre. Oblikovanje in priprava za tisk Nina Šturm in Dana Kodermac (na osnovi grafičnega oblikovanja razstave Dolores Gerbec); fotografija Tone Stojko (Veno Taufer, Odisej in sin ali Svet in dom, r. Vito Taufer, Slovensko mladinsko gledališče, 1990, na fotografiji Uroš Maček).

Foto: David Verlič

SPREMLJEVALNI PROGRAM

Javna vodstva po razstavi

v soboto, 28. septembra 2024, ob 17. uri

v soboto, 15. junija 2024, ob 18. uri

Pretekla vodstva

v nedeljo, 3. decembra 2023, ob 11. uri

v petek, 27. oktobra 2023, ob 17. uri

v soboto, 7. oktobra 2023, ob 17. uri

Vodi avtorica razstave Ana Perne, teatrologinja in kustosinja iz Slovenskega gledališkega inštituta – Gledališkega muzeja.

Pedagoški program

Gledališka igra na Slovenskem, raziskovalni ogled razstave, 120 minut, primerno za srednješolske skupine

V treh tematskih sklopih lahko na vodenem ogledu skupine odkrivajo historični razvoj gledališke igre na Slovenskem, spoznavajo pomembne igralske osebnosti iz preteklih in sedanjih časov ter raziskujejo slogovne razlike pri utelešenju dramskih likov (na primeru Jermana in Helene iz Cankarjevih dram Hlapci in Za narodov blagor). Ogledajo si lahko vrhunske trenutke gledališke igre, prisluhnejo spominom in anekdotam igralcev ter razmišljajo o minljivosti igre in neločljivosti igranja in gledanja. Zaključni pogovor raziskovalnega ogleda je namenjen strnitvi vtisov, dojemanj in občutenj gledališke igre. Razstava z bogatim fotografskim, zvočnim in avdio-vizualnim gradivom vabi po vodenem ogledu še k individualnemu raziskovanju.

Vodja pedagoškega programa je Sandra Jenko, muzejska svetovalka iz Slovenskega gledališkega inštituta – Gledališkega muzeja.

Odprtje razstave je bilo v četrtek, 28. septembra 2023, ob 18.00 (foto: David Verlič)

GRAD TURJAK

Naslov:

Turjak 32, 1311 Turjak.

Odpiralni čas:

od 15. septembra do 24. aprila: od ponedeljka do petka zaprto in ob sobotah in nedeljah od 10. do 19. ure (vodeni ogledi po predhodnem dogovoru),

od 25. aprila do 14. septembra: ob ponedeljkih do torkih zaprto in od srede do nedelje od 10. do 19. ure (vodeni ogledi po predhodnem dogovoru).

Cena vstopnice za grad Turjak: 10 EUR.

Več o gradu

IZ MEDIJEV

Na Turjaškem gradu vrata odpira nova stalna razstava SLOGI, SiGledal, 22. 9. 2023

Slogi odslej s stalno razstavo na gradu Turjak, STA/SiGledal, 28. 9. 2023

prispevek v oddaji Kulturna panorama, 3. program Radia Slovenija – program Ars, 30. 9. 2023

Mejniki gledališke igre – razstava Slovenskega gledališkega inštituta, Kultura, 1. program TV Slovenija, 1. 11. 2023

Gledališka razstava na Turjaku, Dnevnik, 28. 9. 2023

Razstava Mejniki gledališke igre, Oder, 3. program Radia Slovenija – program Ars, 2. 10. 2024

Minljivost igralskega dela v gledališču, Nedeljski dnevnik, 3. 1. 2024

KOLOFON RAZSTAVE

Avtorica in kustosinja razstave: Ana Perne
Strokovni sodelavci: Simona Ješelnik (UL AGRFT), Primož Jesenko in Tea Rogelj
Producentka razstave: Ksenija Kaučič

Sodelovanje pri razvoju koncepta razstave in oblikovanje razstave: Sanja Jurca Avci in sodelavec Tomaž Budkovič, grafično oblikovanje: Dolores Gerbec (vsi TRANS)

Soustvarjalca igranih delov in vodiča skozi razstavo: Sara Dirnbek in Blaž Šef
Vodja filmske ekipe in direktor fotografije: Rok Kajzer Nagode
Snemalec: Boj Nuvak
Asistenta kamere in oblikovalca svetlobe: Domen Lušin, Matic Menegalija
Snemalec in oblikovalec zvoka: Igor Iskra
Montažerka: Saša Škulj
Sodelavec pri pripravi arhivskih videoposnetkov: Tone Stojko
Sodelavci pri pripravi fotografskega gradiva: Dana Kodermac, Andrej Ovsec, Nina Šturm

Tehnična uresničitev razstave: Delo osvobaja d.o.o., izdelava in montaža zaves: Ines Martinjak, izdelava in montaža razstavnih panojev: Eksplicit d.o.o., električne inštalacije: ELPRA d.o.o.
Programiranje multimedije: Jasmin Talundžić (Propaganda d.o.o.)
Oblikovanje luči: Igor Remeta

Jezikovni pregled natisnjenih besedil v slovenščini: Andraž Polončič Ruparčič
Prevodi v angleščino: Nataša Jelić, Primož Jesenko
Jezikovni pregled natisnjenih besedil v angleščini: Jana Renée Wilcoxen
Podnaslavljanje: Janina Kos

Avtorji fotografij ter zvočnih, filmskih in avdiovizualnih posnetkov: Igor Antič, Tine Arko, Atelier Mosinger, Atelier V. Lobenwein, Božo Berk, Viktor Berk, August Berthold, Veličan Bešter, Urška Boljkovac, Anđelo Božac, France Cerar, Patricia A. Cvetković, Barbara Čeferin, Mihael Čepeljnik, Igor Delorenzo Omahen, Leon Dolinšek, Foto atelje Pavšič Zavadlav, Jože Gale, Lado Jakša, Mirko Japelj, Leon Jere, Haidy Kancler, Egon Kaše, Toni Korošec, Alfred Kos, Sava Kosmač, Filip Kumbatovič Kalan, Sonja Lebedinec, Tomaž Lunder, Mario Magajna, Mirko Mahnič, Zvone Mahovič, Marcandrea, Domen Martinčič, Janez Meglič, Dragiša Modrinjak, Giovanni Montenero, Dušan Moravec, Julius Müller, Dušan Nelec, Andrej Ovsec, Marjan Pal, Josip Pogačnik, Boštjan Pucelj, Marjan Ravnikar, Josef Saller & Alfons Knesevič, Vlastja Simončič, A. Smolej, Milan Stante, Branko Starič, Željko Stevanić, Tone Stojko, Simon Stojko Falk, Jendo Štoviček, Damjan Švarc, Janko Traven, Peter Uhan, Uroš Vagaja, David Verlič, Franjo Veselko, Ivan Vinovrški.

Nastopajoči na posnetkih, nastalih med pripravo razstave: Barbara Cerar, Nataša Barbara Gračner, Tomaž Gubenšek, Sebastijan Horvat, Tomi Janežič, Branko Jordan, Jernej Lorenci, Boris Ostan, Branko Šturbej, Matjaž Zupančič.

V odlomkih arhivskih posnetkov iz zbirke SLOGI nastopijo: Ivo Barišič, Danilo Benedičič, Boris Cavazza, Štefka Drolc, Janez Hočevar, Milada Kalezić, Anica Kumer, Nataša Matjašec Rošker, Ivanka Mežan, Vlado Novak, Jette Ostan Vejrup, Saša Pavček, Radko Polič, Jurij Souček, Katarina Stegnar, Marinka Štern, Peter Ternovšek, Iva Zupančič, Milena Zupančič in moderatorji pogovorov Primož Jesenko, Jedrt Jež Furlan, Ana Perne, Štefan Vevar.

Ob fotografskih ter zvočnih in avdiovizualnih posnetkih razstava vključuje tudi druga gradiva iz zbirk SLOGI.

Glasba: https://glasbenabanka.si in Sneaky Adventure by Kevin MacLeod (https://incompetech.com; music promoted by https://www.chosic.com/free-music/all; Creative Commons CC BY 3.; https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)

Pedagoški programi: Sandra Jenko
Oblikovanje zgibanke in promocijskih tiskovin: Nina Šturm in Dana Kodermac

Nosilec projekta: Slovenski gledališki inštitut, zanj Gašper Troha, v sodelovanju z upravljavcem gradu Turjak Delo osvobaja d.o.o., zanj Jože Zalar.

Finančno je razstavo omogočilo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Pokrovitelj je Občina Velike Lašče.

Realizacijo razstavnih vsebin sta prostorsko in tehnično podprla Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (UL AGRFT) ter SNG Drama Ljubljana.

 

Zahvala: Matjaž Berger, Rok Bozovičar, Paul-Henri de Cathelineau, Miha Golob, Helena Grahek, Miha Grum, Tomaž Gubenšek, Barbara Hieng Samobor, Bojan Himmelreich, Barbara Hribar, Bojan Jablanovec, Andrej Jaklič, Mojca Jan Zoran, Marko Japelj, Miha Jaramaz, Alen Jelen, Slaviša Jović, Vesna Jurca Tadel, Danica Kaše, Petra Kavčič, Alenka Klabus Vesel, Nerina T. Kocjančič, Ingrid Kovač Brus, Alenka Kovačič, Mojca Kranjc, Mojca Kreft, Ana Kržišnik Blažica, Aleksander Lavrenčič, Tina Malenšek, Tina Malič, Kristina in Tomi Meglenov, Tibor Mihelič Syed, Maja Modrinjak, Marko Naberšnik, Rossana Paliaga, Marjan Platovšek, Niko Poštrak, Sandra Požun, Inga Remeta, Tatjana Rezec Stibilj, Mitja Sočič, Peter Srpčič, Erika Šalamun Vagaja, Matic Štamcar, Manja Valdhuber, Urša Valič, Peter Vendramin, Štefan Vevar, Marija Vinovrški, Nataša Zavolovšek, Damir Zlatar Frey, Špela Zorn, Dunja Zupančič, Dragan Živadinov, Robert Waltl, Ivana V. Williams … in drugim, ki so pripomogli k nastanku razstave.