Mojca Jan Zoran (urednica)

Hamlet na Slovenskem, katalog razstave ob 400-letnici smrti Williama Shakespeara

Razstavo (11. januar – 14. marec 2016, Cankarjev dom, Ljubljana) je pripravil Slovenski gledališki inštitut v sodelovanju s Cankarjevim domom.

 

Svet se maje …

Sem rojen(a), da mu ravnam tečaje«? Poskušam lahko. Tudi z razstavo Hamlet na Slovenskem, s katero predstavljamo slovensko gledališko dediščino in mogočno galerijo slovenskih igralskih prvakov, slovenskih Hamletov. Tudi s stripom Hamlet, s katerim Hamlet preskakuje v prihodnost, v drug medij in drugo dostopnost. Hamlet je slehernik vsakega časa, tudi današnjega. Razmišljati o biti ali ne biti, o deželi ječi, o maščevanju, krivdi, odločati se o delovanju, prevzemati odgovornost, zastaviti svoje življenje, verjeti v spremembo … so Hamletova načela, ki izražajo aktiven odnos do sveta. Skozi spoznavanje Hamleta kot kulturne dediščine, dramskega teksta, gledališke uprizoritve, stripa … je možno spoznavati sebe ter (pre)misliti svoj odnos do drugega in sveta. V svetu, ki se maje, smo vsi rojeni, da mu ravnamo tečaje – samo drzniti si moramo, verjeti vase in nenehno poskušati, tako kot Hamlet.

Hamletu in Ofeliji

Mojca Jan Zoran

 

Vsebina

Mojca Jan Zoran: Shakespearov Hamlet (Hamlet, Vsebina Hamleta po dejanjih in prizorih)

Petra Pogorevc: Hamlet na Slovenskem

Uprizoritve na Slovenskem

Ana Perne: Slovenski Hamleti

Marija Zlatnar Moe: Hamletovi slovenski okviri

Fran Lipah: Gledališka navodila à la Bon-ton

William Shakespeare: Hamlet, biti ali ne biti v stripu

 

V stripu Hamlet, biti ali ne biti v stripu, ki ga je ustvaril priznani slovenski risar Andrej Potrč v sodelovanju s Cirilom Horjakom, je uporabljen zadnji prevod Hamleta v slovenščino, ki ga je ustvaril Srečko Fišer za uprizoritev v SNG Drama Ljubljana leta 2013 in zanj na 48. Festivalu Borštnikovo srečanje tudi prejel Borštnikovo nagrado za prevod. Besedilo za strip je skrajšano (kot ga krajšajo tudi ustvarjalci gledaliških predstav, saj bi celotni Hamlet na odru trajal več kot štiri ure), ne pa tudi prirejeno. Ohranjena je celotna zgodba, vsa dejanja in večina prizorov. Prizori, ki manjkajo, ne vplivajo bistveno na zgodbo. Dejanja in prizori so v stripu označeni tako, kot v originalnem besedilu. Dodan je prolog, ki je delno prirejen, delno pa je uporabljeno besedilo iz zadnjega prizora Hamleta. Strip je prvi Hamlet v stripu na Slovenskem.

 

Urednica: Mojca Jan Zoran

Besedila: Petra Pogorevc, Marija Zlatnar Moe, Mojca Jan Zoran, Ana Perne

Izbor slikovnega gradiva: Mojca Jan Zoran

Digitalizacija slikovnega gradiva: Dušan Nelec in Urban Simončič

Jezikovni pregled: Andraž Polončič Ruparčič

Oblikovanje kataloga: Maja Gspan

Priprava za tisk: Urban Simončič

Prevod stripa: Srečko Fišer

Avtor stripa: Andrej Potrč

Razvoj likov: Ciril Horjak

Priprava teksta za strip: Tadej Golob, Ciril Horjak, Mojca Jan Zoran

Priprava oblakov z besedilom: Dejan Kotnik

 

Maloprodajna cena: 10 evrov

Spletna prodaja

Leto natisa in izdaje: 2016

ISBN 978-961-6860-12-3

Dimenzije: 21 x 30 cm, 100 strani

Katalog je izdal: Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana, zanj: Mojca Jan Zoran

Izdano s finančno pomočjo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

 

 

Drugo