5. februar – 30. junij 2020

Dramska besedila v gledaliških listih (SNG Nova Gorica)

Zadnja leta v programih knjižnih založb opažamo upad izdajanja dramskih besedil. Med vzroki lahko omenimo spremenjeno založniško politiko, krčenje založništva, prehod iz klasične knjižne forme v spletno in še in še bi jih lahko naštevali. Pomanjkanje knjižnih izdaj so v veliko meri blažila slovenska gledališča, ki so zadnja tri desetletja skrbela za objave uprizorjenih dramskih besedil v gledaliških listih.

Med gledališči, ki so objavljala dramske tekste, je tudi SNG Nova Gorica. Največkrat so se odločali za natis del slovenskih avtorjev ali klasičnih del iz zgodovine dramske književnosti. V treh desetletjih se je nabralo tudi kar nekaj prevodov modernih klasikov (J. Giraudoux, F. Dürrenmatt) in sodobnih avtorjev (R. Schimmelpfennig, O. in V. Presnjakov, D. Vojnov, B. Srbljanović).

 

Dramska besedila v gledaliških listih (SNG Nova Gorica)

Drugo