15. junij–15. oktober 2018

Dvestoletnica rojstva Miroslava Vilharja

Ob obletnici rojstva pesnika, dramatika, skladatelja in politika Miroslava Vilharja (1818 – 1871) razstavljamo nekaj njegovih izvirnih dramskih del in prevodov. V knjižnici hranimo knjižno izdajo »izvirne domorodne igre s pesmami«, Jamsko Ivanko (1850). Petnajst let pozneje so izšle Vilharjeve igre v šestih zvezkih (1865-66) in kot zadnja še priredba nemške komedije To sem bil jaz! (1868). V naši zbirki imamo tudi dva rokopisa: igro Kdor prej pride, ta prej melje in Vilharjevo prevodno delo, Benedixovo komedijo Strijček.

 

Nekaj razstavljenega gradiva je posvečenega spominu na letos umrlega gledališkega lektorja, zgodovinarja in pisatelja Mirka Mahniča in njegovi uspešnici: za Mestno gledališče ljubljansko je pod skupnim naslovom Večer v čitalnici priredil Vilharjevo Deteljo, Župana in Pošteno deklico.

 

Ob obletnici rojstva pesnika, dramatika, skladatelja in politika Miroslava Vilharja (1818 – 1871) razstavljamo nekaj njegovih izvirnih dramskih del.

Drugo