Maja Šorli (urednica)

Amfiteater, Revija za teorijo scenskih umetnosti, Letnik 6, Številka 2

Druga številka šestega letnika Amfiteatra ter šesta številka Ars Academice prinašata rezultate bilateralnega projekta Makedonsko-slovenske gledališke vezi (od leta 1990 do danes), ki sta ga med letoma 2017 in 2018 izvajali Fakulteta dramskih umetnosti iz Skopja in Akademija za gledališče, radio, film in televizijo iz Ljubljane.

 

Kolofon

Kazalo

Uvodnik

 

Tematski blok

Aldo Milohnić and Ana Stojanoska:

An Introduction to Macedonian-Slovenian Theatre Relations (1990–2015)
Вовед во Македонско-словенечките театарски врски (1990-2015)
Uvod v makedonsko-slovenske gledališke vezi (1990–2015)

Razprave

Zala Dobovšek and Sasho Dimoski:

The Theatre Bridge between Macedonia and Slovenia: Theatre Festivals
Театарски мост меѓу Македонија и Словенија: Театарските фестивали
Gledališki most med Makedonijo in Slovenijo: gledališki festivali

Sasho Dimoski, Ana Stojanoska, Hristina Cvetanoska:

The Influence of Slovenian Theatre in Macedonia (from 1990 until the Present)
Влијанието на словенечкиот театар во Македонија (од 1990 до денес)
Vpliv slovenskega gledališča v Makedoniji (od 1990 do danes)

Sonja Zdravkova Djeparoska and Aldo Milohnić:

From Yugoslav Ballet to Post-Yugoslav Contemporary Dance: Permutations in Collaborative Practices between Macedonian and Slovenian Dance Scenes
Oд југословенскиот балет до постјугословенскиот современ танц: Пермутации во колаборативните практики меѓу словенечката и македонската танцова сцена
Od jugoslovanskega baleta do postjugoslovanskega sodobnega plesa: premene sodelovalnih praks med makedonsko in slovensko plesno sceno

Hristina Cvetanoska and Gašper Troha:

Polite Ignorance: The Exchange of Drama between Slovenia and Macedonia from 1990 till 2015
Љубезно игнорирање: Размена на драмски текстови меѓу Словенија и Македонија во периодот од 1990 до 2015 година
Vljudna brezbrižnost. Izmenjave slovenske in makedonske dramatike med letoma 1990 in 2015

Intervjuja

Dejan Srhoj:

Dance is an Overlooked Potential of Intercultural Cooperation
Танцот е пренебрегнат потенцијал на меѓукултурната соработка
Ples je spregledan potencial medkulturnega sodelovanja

Slobodan Unkovski:

Theatre as a Relationship
Театарот како релација
Gledališče kot odnos

Razprave

Barbara Orel:

Zametki postdramskega gledališča na Slovenskem: Eksperimentalno gledališče Balbine Battelino Baranovič (1955–1967)
The Origins of Postdramatic Theatre in Slovenia: Balbina Battelino Baranovič’s Experimental Theatre (1955–1967)

Mateja Fajt:

»Šiv ni šiv«. Vloga in pomen dela krojačic, šivilj, garderoberk, garderoberjev in čevljarjev v slovenskem institucionalnem gledališču
“A Seam is not a Seam”: The Role and Meaning of the Work of Seamstresses, Tailors, Dressers and Shoemakers in Slovenian Institutional Theatre

Recenzija

Tomaž Toporišič:

Teoretizirano zgodovinjenje avantgard (Aleš Erjavec: Heteronomija umetnosti in avantgard)

 

Navodila za avtorice_je

Vabilo k razpravam

 

Glavna in odgovorna urednica: Maja Šorli

Uredniki tematskega bloka: Aldo Milohnić, Ana Stojanoska, Maja Šorli

Uredniški odbor: Bojana Kunst, Barbara Orel, Primož Jesenko, Blaž Lukan, Aldo Milohnić, Tomaž Toporišič, Gašper Troha

Mednarodni uredniški odbor: Mark Amerika (University of Colorado, US), Marin Blažević (Sveučilište u Zagrebu, HR), Ramsay Burt (De Montfort University, GB), Joshua Edelman (Manchester Metropolitan University, GB), Jure Gantar (Dalhousie University, CA), Janelle Reinelt (The University of Warwick, GB), Anneli Saro (Tartu Űlikool, EE), Miško Šuvaković (Univerzitet Singidunum, RS), S. E. Wilmer (Trinity College Dublin, IE)

Soizdajatelja: Slovenski gledališki inštitut, (zanj Mojca Jan Zoran, direktorica) in Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (zanjo Tomaž Gubenšek, dekan)

 

Revijo Amfiteater je ustanovila UL AGRFT. V letu 2015 je revija začela izhajati v soizdajateljstvu s SLOGI. Ob tem pa ostaja univerzitetna znanstvena revija, z dvema številkama v letniku.

 

To delo je objavljeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna licenco

ISSN 1855-4539 (tiskana izdaja)
1855-850X (elektronska izdaja)

Mehka vezava; 279 strani; 17cm x 24 cm; slovenski/angleški/makedonski jezik.

Revija izhaja dvakrat letno. Cena posamezne številke: 10 EUR. Cena dvojne številke: 18 EUR. Letna naročnina: 16 EUR za posameznike, 13 EUR za študente, 18 EUR za institucije. Poštnina ni vključena.

Revija je vključena v MLA International Bibliography (Directory of Periodicals).

Izdajo publikacije sta finančno podprla Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Spletna prodaja

Read

Drugo