Gašper Troha (urednik)

Amfiteater, Revija za teorijo scenskih umetnosti, Letnik 8, Številka 2

Gledališče je v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja doživelo paradigmatski prelom, ki v veliki meri določa njegov razvoj še dandanes. Kot oder postavlja dramska besedila v nove vloge, tako nove dramske pisave postavljajo gledališče pred nove izzive.

Prav te prehode in širjenje ustvarjalnih možnosti prevprašujejo razprave v tokratni številki Amfiteatra. Anna Maria Monteverdi se ukvarja z gledališko zgodovino in analizira vlogo videoumetnosti v gledališču od sedemdesetih let prejšnjega stoletja do danes.

Meje gledališke umetnosti in igralskega telesa raziskuje Petra Pogorevc ob vprašanju odsotnih igralcev v petdesetletnem projektu Noordung :: 1995–2045, kjer umrle igralce nadomeščajo tehnološki substituti, ki bodo ob koncu projekta zaživeli večno življenje v zemeljski orbiti.

O političnih konotacijah performansa/predstave Kapelj in Semenič v sestavljanju razpravlja Nika Leskovšek. Ob tem pokaže, da je bil politični potencial te predstave ne samo v načinu njene prezentacije in posebnem načinu recepcije (imerzivno oz. potopitveno gledališče), ampak tudi v uporabi dramskega besedila Simone Semenič z naslovom medtem ko skoraj rečem še ali prilika o vladarju in modrosti.

Z dramskim besedilom in njegovim prehajanjem od dramskega k ne več dramskemu se ukvarja Miša Glišič. Dramo Še vedno vihar Petra Handkeja analizira s pomočjo koncepta absolutnosti drame Petra Szondija.

Razprave dokazujejo, da je sodobno gledališče izredno kompleksno in živo ter s tem pred nas raziskovalce postavlja vedno nova vprašanja in izzive za analizo. Amfiteater se je in se bo tudi v prihodnje spopadal z njimi.

Gašper Troha

 

Kolofon

Kazalo

Uvodnik

 

Razprave

Anna Maria Monteverdi

Nove oblike večmedijskega gledališča

The New Formats of the Multimedia Theatre

Petra Pogorevc

Telo in slovo – Noordung::1995–2045

The Body and Farewell – Noordung::1995–2045

Nika Leskovšek

Politično participativnega gledališča v uprizoritvi Kapelj in Semenič v sestavljanju

The Politicality of Participatory Theatre in Kapelj and Semenič under construction

Miša Glišič

Še vedno vihar Petra Handkeja z vidika teorije drame

Storm Still by Peter Handke and Szondi’s Theory of the Modern Drama

 

Recenzije

Eva Kučera Šmon

Koncept uprizarjanja konceptov

Ana Kocjančič

Umevanje prostorov igre. Ob izidu dveh temeljnih knjig s področja scenografije

 

Navodila za avtorje

 

 

Gašper Troha, urednik.
Petra Pogorevc: Telo in slovo – Noordung::1995–2045.
Miša Glišič: Še vedno vihar Petra Handkeja z vidika teorije drame.

 

 

 

Glavni in odgovorni urednik: doc. dr. Gašper Troha (UL FF, UL AGRFT)

Uredniški odbor: prof. dr. Bojana Kunst (Inštitut za uporabne gledališke znanosti, Univerza Justusa-Liebiga, Gießen, DE), red. prof. dr. Barbara Orel (UL AGRFT), mag. Primož Jesenko (SLOGI), doc. dr. Blaž Lukan (UL AGRFT), izr. prof. dr. Aldo Milohnić (UL AGRFT), dr. Maja Šorli (samozaposlena v kulturi), izr. prof. dr. Tomaž Toporišič (UL AGRFT)

Mednarodni uredniški odbor: Mark Amerika, MFA (University of Colorado, US), izr. prof. dr. Marin Blažević (Sveučilište u Zagrebu, HR), Ramsay Burt, PhD (De Montfort University, GB), Joshua Edelman, PhD (Manchester Metropolitan University, GB), Jure Gantar, PhD (Dalhousie University, CA), Janelle Reinelt, PhD (The University of Warwick, GB), Anneli Saro, PhD (Tartu Űlikool, EE), prof. dr. Miško Šuvaković (Univerzitet Singidunum, RS), prof. Stephen Elliot Wilmer (Trinity College Dublin, IE)

Soizdajatelja: Slovenski gledališki inštitut, (zanj Mojca Jan Zoran, direktorica) in Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (zanjo Tomaž Gubenšek, dekan)

 

Revijo Amfiteater je ustanovila UL AGRFT. V letu 2015 je revija začela izhajati v soizdajateljstvu s SLOGI. Ob tem pa ostaja univerzitetna znanstvena revija, z dvema številkama v letniku.


To delo je objavljeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna licenco

ISSN 1855-4539 (tiskana izdaja)
1855-850X (elektronska izdaja)

Mehka vezava; 115 strani; 17cm x 24 cm; slovenski/angleški jezik.

Revija izhaja dvakrat letno. Cena posamezne številke: 10 EUR. Cena dvojne številke: 18 EUR. Letna naročnina: 16 EUR za posameznike, 13 EUR za študente, 18 EUR za institucije. Poštnina ni vključena.

Spletna prodaja

Revija je vključena v MLA International Bibliography (Directory of Periodicals), od leta 2020 pa tudi v Scopus.

Izdajo publikacije sta finančno podprla Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Read

Drugo