Pismenost za gledališče, strokovna izobraževanja

Kratek opis: usposabljanja za strokovne delavce iz vzgoje, izobraževanja in kulture
Starost: Odrasli
Trajanje: glede na program
Cena: glede na program

Slovenski gledališki inštitut redno izvaja strokovna izobraževanja, ki so namenjena strokovnim delavcem v vzgoji, izobraževanju in kulturi. Vsebinsko se programi osredotočajo na zgodovino in dediščino gledališča, ustvarjalno poučevanje dramatike, možnosti uporabe gledališke pedagogike ter gledališko opismenjevanje nasploh.

V šolskem letu 2023/24 načrtujemo naslednja izobraževanja:

Za odrom

Slovenski gledališki inštitut v sodelovanju s SNG Drama Ljubljana že vrsto let izvaja strokovno izobraževanje gledališkega opismenjevanja za strokovne delavce iz vzgoje, izobraževanja in kulture. V sezoni 2023/24 smo program preoblikovali, da bi gledališče in gledališko umetnost zajeli v najširšem kontekstu. Udeleženci bodo na rednih mesečnih srečanjih spoznavali gledališče preteklosti in sedanjosti ter dobivali vpogled v zakulisje muzeja in gledališča. Na vodstvih, pogovorih in delavnicah se bodo srečevali z različnimi gledališkimi poklici, izkusili potek dela v gledališču ter skupaj širili svoja gledališka obzorja. Izvajata: Sandra Jenko (SLOGI) in Špela Šinigoj (Drama).
Predvidena so vsaj 8 srečanja od septembra 2023 do maja 2024 v skupnem obsegu do 24 ur. Število mest je omejeno.

Ustvarjalno poučevanje dramatike s pomočjo stripa

Udeleženci bodo spoznali sodobne načine, kako učencem in dijakom s prožnimi, interdisciplinarnimi in kreativnimi pristopi približati dramska besedila. Spoznali bodo tehnike gledališke in dramske pedagogike za ustvarjalno poučevanje dramatike ter tri primere dramskih besedil v stripu (Sofoklej, Antigona; Shakespeare, Romeo in Julija; Jarry, Kralj Ubu) in možnosti njihove uporabe v okviru pouka. Izbrana dramska dela bodo tudi umeščena v kontekst gledališke zgodovine. Izvajata: Sandra Jenko (SLOGI) in Ciril Horjak – Dr. Horowitz.
Termin izvedbe bo med septembrom in decembrom 2023 (v obsegu 16 ur) ter bo objavljen na začetku šolskega leta.

Za udeležbo na strokovnem usposabljanju prejmete potrdilo, ki je izdano v skladu z določili Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in ga boste lahko uveljavljali v vlogi za napredovanje.

Več informacij in prijava (do zasedbe prostih mest) na naslovu sandra.jenko@slogi.si.

Skip to content