Gledališče Cankarjeve dobe in Hlapci v stripu

Kratek opis: vodstvo z delavnico
Starost: Odrasli, OŠ 3, SŠ
Trajanje: 90-120 minut
Cena: 2,50 EUR/osebo

Na razstavi bomo spoznali pogled Ivana Cankarja na ljubljansko gledališko življenje poznega 19. in zgodnjega 20. stoletja ter ga postavili v zgodovinski kontekst. Na delavnici bomo s pomočjo stripa spoznali glavne like, dogajanje v drami Hlapci ter ustvarjalno raziskovali vodilne teme. Potrebno je vsaj osnovno poznavanje drame.

Povpraševanje