Portal Kritika – novi slovenski kritiški portal

Lokacija: SiGledal
Termin: 07. 09. 2021

Slovenski gledališki inštitut na spletu vzpostavlja prostor za referenčno kritiko, recenzije in refleksijo uprizoritvenih umetnosti – danes, v torek, 7. septembra 2021 je kot samostojna enota slovenskega gledališkega portala SiGledal zaživel portal Kritika.

Pomembna poslanstva Kritike so: konstruktiven dialog z uprizoritvenimi umetnostmi, strokovna presoja, izhodišča za samopremislek in razvoj, usmerjanje in vzgoja gledalca, odpiranje drugačnih pogledov na videno/doživeto. Predvsem pa portal Kritika stroki ponuja prostor, kjer lahko neodvisno in prostorsko neomejeno razvija kritiško misel o sodobni uprizoritveni umetnosti. Različni formati, načini spremljanja, kriteriji, pristopi, pogledi, tudi ob istih predstavah, bodo bistveno prispevali k odpiranju prostora dialoga ter k razvoju ne le področja kritike, temveč celotnega gledališkega področja.

Portal Kritika ima tri podstrani:

Kritika – osrednji del portala, na katerem so objavljene kritike posameznih predstav profesionalnih slovenskih gledaliških ustvarjalcev, predvsem institucionalnih in vidnejših neinstitucionalnih producentov.

Mnenja – podstran je namenjena daljšim mnenjskim zapisom, intervjujem, pregledom sezon, odmevom z gostovanj slovenskih gledališčnikov v mednarodnem prostoru in odmevom z gostovanj tujih presežnih gledaliških dogodkov v Sloveniji, poročilom s tujih gledaliških festivalov, esejističnim zapisom o slovenskem gledališču in gledališki produkciji.

Mala šola kritike – podstran je namenjena objavi kritiških zapisov mladih kritikov, ki nastajajo v okviru delavnic in seminarjev kritiškega pisanja. Namen te podstrani je vzpostaviti prostor za javno objavo in s tem tudi za primerjavo, pridobivanje izkušenj in razvoj mladega pisca.

Glavni in odgovorni urednik Kritike je dramaturg dr. Rok Andres, članice uredniškega odbora pa so še gledališka kritičarka, teoretičarka in direktorica SLOGI, pobudnica in nosilka izvedbe projekta Kritika mag. Mojca Jan Zoran, dramaturginja in kritičarka Vilma Štritof ter kritičarka Maša Radi Buh.

Producent portala Kritika: Slovenski gledališki inštitut I Portal Kritika sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije I Pobudnik kritike, spletni koncept, tehnična izvedba in administracija portala Kritika: zavod Novi Zato.

»Cilj portala Kritika ni le spremljanje in vrednotenje gledališke produkcije, temveč tudi nuditi prostor za razvoj pisanja kritike, za učenje in razvoj piscev. Zato smo k sodelovanju povabili široko paleto piscev, od starejših in že uveljavljenih do najmlajših, perspektivnih. Zelo resno bomo pristopili tudi k uredniškemu delu in delu s pisci. Verjamem, da bomo na tak način lahko ustvarili kreativni prostor, v katerem se bodo prepletale veščine, znanja, izkušnje, ideje … prostor, ki bo nudil možnosti za profesionalni razvoj pisca.« (iz intervjuja z direktorico Slovenskega gledališkega inštituta in članico uredniškega odbora portala Kritika mag. Mojco Jan Zoran)

»Ko sem razmišljal o poslanstvu Kritike, sem si zapisal nekaj želja: konstruktiven dialog z uprizoritvenimi umetnostmi, strokovna presoja, izhodišča za samopremislek in razvoj, usmerjanje in vzgoja gledalca, odpiranje drugačnih pogledov na videno/doživeto. Kot urednik pa želim omogočati stroki prostor, kjer neodvisno in tudi prostorsko neomejeno razvija kritiško misel o sodobni uprizoritveni umetnosti.« (iz intervjuja z glavnim in odgovornim urednikom Kritike dramaturgom dr. Rokom Andresom)

»Portal predstavlja novo priložnost in možnost za kritiško refleksijo vsem generacijam piscev, pisanje o vseh gledališčih, predvsem o javnih zavodih, širše zajemanje in dojemanje uprizoritvenih praks je že samo po sebi ustvarjanje pomembnega dela slovenske gledališke zgodovine in, mogoče idealistično upamo, pomeni revitalizacijo slovenske kritiške besede o gledališču.« (iz intervjuja s članico uredniškega odbora portala Kritika, dramaturginjo in kritičarko Vilmo Štritof)

»Čeprav bi bilo seveda izvrstno, če bi prostor za kritiko spet narasel tudi v klasičnih medijih, menim, da so spletne platforme učinkovito odgovorile in ukrepale proti njegovemu popolnemu presahnjenju, kar nam je kritikom in kritičarkam omogočilo nadaljnje delovanje.« (iz intervjuja s članico uredniškega odbora portala Kritika, kritičarko Mašo Radi Buh)

Popotnica novemu slovenskemu kritiškemu portalu

»V nekaj desetletjih so se razmere za kritiško dejavnost zaradi hitre digitalizacije medijev, ki jo je izkušnja pandemije covida 19 še dodatno pospešila, močno spremenile. Zato je novi slovenski portal, namenjen umetniški kritiki, pomembna pridobitev. Še zlasti ob upoštevanju dejstva, da je digitalna transformacija družbe ena od prednostnih nalog Evropske unije in da je uspela Vlada Republike Slovenije v Načrtu za okrevanje in odpornost pridobiti tudi tri milijone evrov sredstev za skupni nacionalni kulturni portal e-Kultura.
Ob tem pa se seveda zastavlja kar nekaj vprašanj. Kdo bo na spletni strani, namenjeni kritiki, objavljal in kdo jo bo prebiral? Kaj je pravzaprav njen namen? Naj se ustavim samo ob prvem vprašanju, ki sem si ga kot nekdanja literarna, gledališka in filmska kritičarka v preteklosti pogosto zastavljala, in sicer, kdo je pravzaprav kritik in kakšna je njegova vloga? Beseda kritês je starogrškega izvora in je prvotno označevala sodnika. V psevdoplatonskem dialogu Aksiohos iz 1. st. pr Kr. se uporabi izraz kritikós za učitelja kot razlagalca besedil. V spisu O vzvišenem (Perì hýpsous) okrog dve stoletji pozneje pa se beseda krísis prvič pojavi v pomenu sodbe o literaturi. Ponovno izraziteje oživi v renesansi, ko Erazem Rotterdamski govori o ars critica oziroma umetnosti presojanja. K širitvi pojma veliko pripomore tudi Molière s svojo igro Šola za žene. Nicolas Boileau v Umetnosti pesništva (1674) pa izraza kritika in kritizirati že uporablja kot splošno uveljavljena.
Če se torej opremo na sam izvor besede, je kritik tisti, ki o nečem sodi. Kakor mora torej sodnik poznati vse pravne podlage za svoje odločitve, je kritik v umetnosti tisti, ki ima celovit pregled nad umetniškim snovanjem oziroma posameznim umetniškim področjem, kar mu šele omogoča, da o njem izreka sodbe. Kritika torej od običajnega bralca oziroma gledalca in tudi ustvarjalca loči njegova strokovna usposobljenost, ki izhaja iz poznavanja področja v celoti in ne zgolj iz osredotočenosti in osrediščenosti na posamezno umetniško delo. Filozof Hegel bi rekel, da ga za kritika dela to, da je sposoben od samih dreves uzreti gozd in iz občega sklepati o partikularnem. In kakor mora ne glede na zgodovinske transformacije vlog v družbi sodnik še danes enako kot nekoč poznati zakone, po katerih lahko presoja, tako tudi umetniški kritês oziroma presojevalec ne more biti kritik brez izpolnjevanja in upoštevanja osnovnega pogoja, to je presoje, vrednotenja in sodbe o umetnini, ki izhaja iz védenja in poznavanja področja, o katerem govori. Osebni vrednostni sistem kritika kot individua tako nikakor ne more in ne sme biti sistem vrednot kritika pri njegovem delu. Novi kritiški portal je nedvomno najboljša popotnica slovenski kritiki, da stopa po tej poti in obenem odkrije še mnoge nove kritiške smeri.«
dr. Ignacija Fridl Jarc, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije

Pozdravi Kritiki

»Pomanjkanje konstruktivne analize novonastalih ali nastajajočih umetniških del, ne le na področju uprizoritvenih umetnosti, in prikrajšanost sprotnega umeščanja izvedene kritične misli razmišljujočega posameznika v javni prostor, mišljenja, ki ni naravnano v predvsem vljudnostni, ali še huje, v tržno usmerjeni propagandni odziv na doživeto, ki se utrjuje in udejanja na posameznikovi in na družbeni spoznavni ravni, podpira doseženo stanje na stopnji zastoja, ki vodi v mrtvilo. Je zagovarjanje ostajanja pri doseženem, ki onemogoča napredek ter vsakršen prehod na višjo kvalitativno raven. In posledice takšnih ravnanj, ko je pomoč pri odpiranju oči drugemu nemogoča ali neželena, so vidne. Spregledano je postalo nevidno, izgubljeno z oči in daleč od srca. Spoznane pristnosti umetniških stališč, naseljene v nepričakovani, novi ter izvirni obliki in vsebini, hote prezrte. Neosvetljene. Brez te luči vse še neupoštevano ostaja nepomembno, kot igralec brez odziva. Nepomemben.«
Boris Mihalj, predsednik Združenja dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS)

»Zmeraj sem vesel, ko se s portalom SiGledal zgodi kaj novega. Pri Kritiki pa sem vesel zelo zelo, saj smo s Tamaro in Gregorjem (op. Matevc) okvir zasnovali že leta 2014 in od takrat sva jo z Mojco (op. Jan Zoran) prijavljala, argumentirala in na raznoraznih odborih ter delovnih telesih (neuspešno) zagovarjala. Hvala torej odločevalcem, ki so zdaj imeli posluh zanjo.
Portal SiGledal tako počasi postaja tak, kot smo ga snovalci sanjali na samem začetku.
Naj torej uredniku in kritikom njihova kritiška peresa dobro tečejo; ustvarjalci in gledalci bomo gotovo z veseljem sledili njihovim zapisom, tako kakor oni našim uprizoritvam. Generiranje gledališča in njegovo reflektiranje sta dva vidika iste zgodbe. Naj se na portalu SiGledal prepletata, vzajemno, plodovito in na mnoga leta!«
Samo M. Strelec, ravnatelj zavoda Novi Zato.