Pismenost za gledališče, nacionalni posvet o kulturno-umetnostni vzgoji na področju gledališča

Lokacija: splet - Zoom
Termin: 12. 04. 2021 – 14. 04. 2021
Čas: 17.00–19.30

Na drugem strokovnem posvetu o kulturno-umetnosti vzgoji (KUV) na področju gledališča se bomo posvetili vprašanju razvoja občinstva ter gledališkemu opismenjevanju otrok, mladine in strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ter kulturi. V plenarnem delu vam bomo predstavili spletno platformo Zlata paličica in razmišljali o spodbujanju gledališke pismenosti – kako brati in razumeti gledališko predstavo. Spoznali bomo različne primere kreativnega partnerstva profesionalnih gledaliških ustanov in ustvarjalcev z vzgojno-izobraževalnimi zavodi in strokovnimi delavci v vzgoji in izobraževanju. Z interdisciplinarno skupino strokovnjakov bomo govorili o dejavnostih za razvoj aktivnega in kritičnega občinstva in vključevanju mladih kot aktivnega, kritičnega občinstva v kulturne dejavnosti. Del izobraževanja bo namenjen gledališkim delavnicam za dvig gledališke pismenosti.

Vabljeni strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju ter kulturi, koordinatorji KUV, gledališki ustvarjalci, mentorji gledaliških skupin ter vsi, ki verjamete v gledališče in umetnost!

Dogodek bo izveden v spletni obliki, prek aplikacije Zoom, v ponedeljek 12., torek 13. in sredo 14. aprila med 17.00 in 19.30. Udeležba je brezplačna!

Program

Ponedeljek, 12. april 2021

16.40–17.00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV – prijava udeležencev v aplikacijo Zoom

17.00–17.15 POZDRAV UDELEŽENCEM IN POZDRAVNA NAGOVORA
mag. Nataša Bucik, Ministrstvo za kulturo RS in mag. Mojca Jan Zoran, Slovenski gledališki inštitut

17.15–17.45 Nik Škrlec – GLEDALIŠKA STVARNOST
Gledališki performance, ki ga je skozi prizmo ustvarjalca, na njemu lasten avtorski način za posvet pripravil gledališki igralec, televizijski voditelj in vsestranski ustvarjalec Nik Škrlec, predstavlja aktualno gledališko stvarnost.

17.45–17.50 ODMOR

17.50–18.35 GLEDALIŠKA PISMENOST, strokovno omizje
Moderatorka: mag. Mojca Jan Zoran, Slovenski gledališki inštitut
Sodelujoče: Nika Arhar, mag. Martina Peštaj in Adriana Gaberščik, članice strokovne komisije platforme Zlata paličica
Kako brati in razumeti gledališko predstavo, kako izbrati gledališko predstavo za mlado občinstvo, zaprtje gledališč in ogledi predstav prek spleta, uporabnost spletne platforme Zlata paličica, ogled gledališke predstave s šolo … so teme, ki jih bodo odprle članice strokovnega omizja, teatrologinja Nika Arhar, razvojna psihologinja Martina Peštaj in profesorica razrednega pouka Adriana Gaberščik.

18.35–18.45 ODMOR

18.45–19.30 DELAVNICE
Gledališka sodelovalnica
Izvajalka: Brina Zoran, Slovenski gledališki inštitut
Zakaj isto predstavo lahko razumemo vsak drugače? Kako gledališka predstava komunicira s svojo publiko? Zakaj, kako … Odgovore oblikujemo z zabavnimi in aktivnimi vajami v gledališki sodelovalnici.

Kako pripraviti/ne-pripraviti učence na obisk gledališča
Izvajalka: Špela Šinigoj, SNG Drama Ljubljana
Kako pripraviti mlade in manj izkušene gledalce na obisk gledališke predstave, ne da bi jim razlagali preveč? Omogočimo mladim, da gledališko predstavo gledajo in vidijo skozi svoje oči.

Kako uprizoriti slikanico
Izvajalka: Tjaša Črnigoj, samozaposlena v kulturi
Kaj uprizoriti, kadar pripravljamo uprizoritev z otroki in mladimi? Na kakšen način? S teoretičnimi izhodišči in praktičnimi vajami, ki jih ponuja delavnica, bodo adaptacije in dramatizacije izbranih slikanic in drugih besedil gledališke in uprizoritveno inovativne.

ePrešeren
Izvajalec: Nik Škrlec, Društvo Dveh
Uporabna in zabavna multimedijska delavnica mnemnotehnik na primerih zapomnjevanja dejstev o življenju in ustvarjanju Franceta Prešerna, z virtualno ekskurzijo po krajih in dogodkih, ki so zaznamovali njegovo življenje.

Stroj za zgodbe
Izvajalka: Mojca Redjko, SNG Maribor
Žoganje z besedami, gledališke igre za koncentracijo, povezovanje skupne in spodbujanje ustvarjalnosti. Oblikujte zgodbo z zabavnimi in igrivimi pravili, ki prav vsakemu udeležencu omogočajo radoživo sodelovanje.

Torek, 13. april 2021

16.40–17.00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV – prijava udeležencev v aplikacijo Zoom

17.00–17.25 KREATIVNO PARTNERSTVO, primeri dobrih praks
Sodelujoči: Katja Peršak Hajdinjak, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer; Samo M. Strelec, Novi Zato.; Jan Pirnat, JSKD
Degustacije in predstavitev primerov dobrih praks sodelovanja profesionalnih gledaliških ustanov in ustvarjalcev z vzgojno-izobraževalnimi zavodi ter primer celostne oblike strokovnih usposabljanj za pedagoške delavce bodo predstavili Katja Peršak Hajdinjak, profesorica slovenščine, Samo M. Strelec, gledališki režiser, Jan Pirnat, svetovalec za gledališče.

17.25–17.30 ODMOR

17.30–18.30 RAZVOJ OBČINSTVA, predstavitve in komentar
Moderatorka: Mojca Redjko, SNG Maribor
Komentatorja: Blanka Gombač, OŠ Ivana Cankarja Trbovlje in Aljaž Primožič
Sodelujoče: Alma R. Selimović, Zavod Bunker; Anja Pirnat, Gledališče Glej; dr. Zala Dobovšek; Špela Šinigoj, SNG Drama Ljubljana; Nika Bezeljak, KUD Moment; Sara Šabec in Nataša Živkovič, Mesto žensk
Kratkim predstavitvam različnih primerov spodbujanja razvoja aktivnega in kritičnega gledalca ter aktivnega vključevanja mladih v gledališko stvarnost bo sledil pogovor moderatorke s komentatorjema, Blanko Gombač, profesorico slovenščine in nemščine ter Aljažem Primožičem, mladim aktivnim gledalcem in spremljevalcem gledališča.

18.30–18.45 ODMOR

18.45–19.30 DELAVNICE
Gledališka sodelovalnica
Izvajalka: Brina Zoran, Slovenski gledališki inštitut
Zakaj isto predstavo lahko razumemo vsak drugače? Kako gledališka predstava komunicira s svojo publiko? Zakaj, kako … Odgovore oblikujemo z zabavnimi in aktivnimi vajami v gledališki sodelovalnici.

Kako pripraviti/ne-pripraviti učence na obisk gledališča
Izvajalka: Špela Šinigoj, SNG Drama Ljubljana
Kako pripraviti mlade in manj izkušene gledalce na obisk gledališke predstave, ne da bi jim razlagali preveč? Omogočimo mladim, da gledališko predstavo gledajo in vidijo skozi svoje oči.

Kako uprizoriti slikanico
Izvajalka: Tjaša Črnigoj, samozaposlena v kulturi
Kaj uprizoriti, kadar pripravljamo uprizoritev z otroki in mladimi? Na kakšen način? S teoretičnimi izhodišči in praktičnimi vajami, ki jih ponuja delavnica, bodo adaptacije in dramatizacije izbranih slikanic in drugih besedil gledališke in uprizoritveno inovativne.

ePrešeren
Izvajalec: Nik Škrlec, Društvo Dveh
Uporabna in zabavna multimedijska delavnica mnemnotehnik na primerih zapomnjevanja dejstev o življenju in ustvarjanju Franceta Prešerna, z virtualno ekskurzijo po krajih in dogodkih, ki so zaznamovali njegovo življenje.

Stroj za zgodbe
Izvajalka: Mojca Redjko, SNG Maribor
Žoganje z besedami, gledališke igre za koncentracijo, povezovanje skupne in spodbujanje ustvarjalnosti. Oblikujte zgodbo z zabavnimi in igrivimi pravili, ki prav vsakemu udeležencu omogočajo radoživo sodelovanje.

Sreda, 14. april 2021

16.40–17.00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV – prijava udeležencev v aplikacijo Zoom

17.00–17.25 PREDSTAVITEV PROJEKTA GLEDA(L)IŠČE
Maja Šorli, Brina Zoran, Slovenski gledališki inštitut
Gleda(l)išče je petletni nacionalni projekt kulturno-umetnostne vzgoje na področju gledališča, ki temelji na kreativnem partnerstvu vzgojno-izobraževalnih zavodov s kulturnimi ustanovami in ustvarjalci na gledališkem področju. Projekt v formalno učno okolje vpeljuje neformalne, kreativne pristope za povečanje znanja o gledališču, uprizoritvenem procesu, dramatiki in dediščini gledališča.

17.30–17.35 ODMOR

17.35–18.05 PREDSTAVITEV PROJEKTA IGRIŠČE ZA GLEDALIŠČE 2.0.
Alma R. Selimović, Zavod Bunker
Igrišče za gledališče 2.0 je petletni nacionalni pilotni projekt kulturno-umetnostne vzgoje na področju gledališča, ki poskuša povezati sodobno umetnost in formalno izobraževanje z razvijanjem modelov učenja, v katerih sodelujejo umetniki. Ena izmed najzanimivejših aktivnosti projekta je Šola v kulturi.

18.05–18.10 ODMOR

18.10–18.40 PREDSTAVITEV PROJEKTA PRVI PROZOR
Mojca Redjko, Mateja Kokol, SNG Maribor
Prvi prizor: Gledališče kot prostor učenja simbolnih jezikov je petletni projekt kulturno-umetnostne vzgoje na področju gledališča, ki ga izvaja Drama SNG Maribor. Namenjen je razvoju inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja na področju gledališke umetnosti, ki nastajajo v sodelovanju pedagogov in umetnikov.

18.40 – 18.45 ODMOR

18.45–19.30 VPRAŠANJA in ODPRTA RAZPRAVA

Utrinki s posveta

Prijave

Prijave so odprte od 15. 3. do 9. 4. 2021

Udeleženci posveta bodo prejeli Zoom povezavo v ponedeljek, 12. aprila 2021.

Navodila ob prijavi

Z enim e-naslovom se lahko oseba prijavi enkrat.

Kdor potrebuje potrdilo o udeležbi, se mora udeležiti skupno 8 ur posveta in mora tako izbrati vse plenarne dele in dve različni delavnici (eno delavnico v ponedeljek, 12. aprila in drugo v torek, 13. aprila).

Kdor ne potrebuje potrdila o udeležbi, se lahko prijavi na poljubno število dogodkov. Lahko tudi zgolj na posamezni dogodek.

Udeleženci, ki ne prihajajo iz ustanov (študentje, samozaposleni v kulturi, …) naj namesto informacije o ustanovi zapišejo svoj status in nadaljujejo s svojimi podatki (naslov).

Možne so odjave.

Za dodatne informacije pišite, prosim, na naslov: izobrazevanje@slogi.si.

 

Organizacijski odbor: mag. Nataša Bucik (Ministrstvo za kulturo RS), Nada Požar Matijašič (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS), Vladimir Pirc (Zavod RS za šolstvo), mag. Mojca Jan Zoran (Slovenski gledališki inštitut), Brina Zoran (Slovenski gledališki inštitut)

Organizatorji: Slovenski gledališki inštitut, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Ministrstvo za kulturo RS, Cankarjev dom v Ljubljani ter kulturne ustanove in ustvarjalci s področja uprizoritvenih umetnosti

Slovenski gledališki inštitut je nacionalni koordinator kulturno-umetnostne vzgoje za gledališko področje, nosilec in izvajalec nacionalnega projekta Gleda(l)išče ter urednik spletne platforme Zlata paličica, referenčne baze za iskanje in prvo spoznavanje kakovostnih gledaliških predstav profesionalnih gledaliških ustvarjalcev za otroke in mladino.