Vir: MGL

Nagrade DGKTS 2020 – prof. dr. Ladu Kralju za življenjsko delo

Lokacija:
Termin: 30. 03. 2020

Čestitamo nagrajencema Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (DGKTS): literarnemu in gledališkemu teoretiku, univerzitetnemu profesorju, dramaturgu, uredniku in prevajalcu prof. dr. Ladu Kralju za nagrado Vladimirja Kralja za življenjsko delo in Roku Vevarju, publicistu, kritiku, zgodovinarju in arhivarju za priznanje Vladimirja Kralja za kritiške in teatrološke dosežke za obdobje 2018 in 2019.

 

Nagrada Vladimirja Kralja za življenjsko delo prof. dr. Ladu Kralju

Kot polnokrvni gledališki človek par excellence je prof. dr. Lado Kralj razvil številne oblike dela, povezanega z gledališčem. Izkušnja podiplomskega bivanja v središču duhovno gibke uprizoritvene avantgarde v New Yorku v začetku 70. let določi vrsto etap njegove dejavnosti: soustanovi EG Glej, kot tudi Gledališče Pekarna, ki ga duhovno-estetsko usmerja, krajši čas je umetniški vodja Drame SNG Ljubljana, pozneje je pomembno vpet v delovanje gledaliških festivalov v Jugoslaviji in Sloveniji. V toku prehajanj med prakso in teorijo je dve desetletji na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo na ljubljanski Filozofski fakulteti predaval o zgodovini drame in njeni teoriji, v mladih intelektualcih oblikoval čut za zgodovinske avantgarde dvajsetega stoletja in med drugim vodil seminar gledališke kritike. Ob literarnem je tudi v svojem znanstveno-raziskovalnem delu Lado Kralj mojster izbranih, gostih formulacij, ves čas delujoč na specifični mikroravni, ki je ključna in tako zelo redka. Z literarnozgodovinskimi in literarnoteoretskimi raziskavami, zajetimi v številne znanstvene članke in publikacije, postavi temelje teorije drame.

 

Priznanje Vladimirja Kralja za dosežke na področju gledališke kritike in teatrologije za obdobje 2018–2019 Roku Vevarju

Rok Vevar deluje na področju sodobnih uprizoritvenih umetnosti, svoje sicer že prej plodovito avtorsko, raziskovalno in kritiško delo pa je v zadnjih dveh letih posebej nadgradil na področju sodobnega plesa. Med bolj odmevne dosežke moramo šteti njegovo delovanje v okviru uredniškega odbora revije Maska, kjer s pretanjenim občutkom za konstruktivno recenzentsko kritiko aktivno oblikuje kritiško in teoretsko misel o sodobnem plesu v Sloveniji. V sodelovanju založbe Maska, Nomad Dance Academy in JSKD je tako leta 2018 izšlo njegovo dolgo pričakovano temeljno teatrološko delo, zbornik različnih besedil o plesni umetnosti Dan, noč + človek = ritem: Antologija slovenske sodobnoplesne publicistike 1918–1960, kjer je Vevar opravil monumentalni raziskovalni in uredniški napor, da je lahko ustrezno prikazal stanje duha v kritiški in teatrološki misli prve polovice 20. stoletja.

 

Celotni obrazložitvi nagrad

 

Strokovna komisija za nagrado in priznanje Vladimirja Kralja 2020: Vilma Štritof, Gregor Butala, mag. Primož Jesenko, Rok Bozovičar in dr. Tomaž Krpič (predsednik komisije).

Priznanje Vladimirja Kralja za kritiško in teatrološko delo v zadnjih dveh letih ter nagrado Vladimirja Kralja za življenjsko delo podeljuje DGKTS vsaki dve leti za dosežke na področju kritiškega, teatrološkega, dramaturškega, uredniškega ter drugega, dejavnosti društva ustreznega strokovnega dela na področju uprizoritvenih umetnosti.