Naprej v preteklost, skupna panojska razstava državnih muzejev. Foto: Blaž Verbič, SEM, 2020.Foto: Blaž Verbič, SEM, 2020

Muzeji, trajnostni razvoj in dobro počutje, skupna razstava državnih muzejev Slovenije

Lokacija: Muzejska ploščad Metelkova
Termin: 18. 05. 2023 – 10. 09. 2023
Čas: Ob 13.00
Mednarodni muzejski dan

Mednarodni muzejski dan

Ob 18. maju, Mednarodnem dnevu muzejev, slovenski državni muzeji predstavljajo svoje zaklade na temo Muzeji, trajnostni razvoj in dobro počutje.

V uvodni besedi k razstavi je v imenu vseh muzejev dr. Gašper Troha, direktor Slovenskega gledališkega inštituta, zapisal:

Izraz muzej etimološko izhaja iz grške besede mouseĩon, kar je pomenilo muzam posvečen kraj, višjo šolo za pesništvo, glasbo in druge umetnosti. Seveda pa stari Grki poiesis, temelj umetnosti, niso razumeli zgolj kot kreativnost in ustvarjanje iz nič, pač pa tudi kot veščino izdelovanja in ustvarjanja.

Ena osrednjih nalog muzejev je prav ohranjanje tradicije, prenašanje starih znanj in spoznanj na vedno nove generacije. In prav to je lahko danes temelj trajnostnega razvoja. Smo se iz preteklosti kaj naučili ali smo le slepo zazrti vase in v naš napredek? Smo danes srečnejši in uspešnejši? Ob okoljskih katastrofah, psihičnih pritiskih in boleznih se zdi, da ne. Morda pa bi lahko prav iz muzejskega gradiva in starih spretnosti črpali nova spoznanja za prihodnost.

13 slovenskih državnih muzejev hrani več kot 2.500.000 enot gradiva, kar je zakladnica, h kateri se moramo vedno znova vračati, jo odkrivati in jo uporabljati v novih kontekstih. Le tako bomo lahko stara spoznanja s pridom uporabili za to, da nam bo dobro tudi danes in jutri.”

 

Pri razstavi sodelujemo:

Moderna galerija in Muzej sodobne umetnosti Metelkova
Muzej krščanstva na Slovenskem
Muzej novejše zgodovine Slovenije
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Muzej slovenske osamosvojitve
Narodna galerija
Narodni muzej Slovenije
Prirodoslovni muzej Slovenije
Slovenska kinoteka – filmski muzej
Slovenski etnografski muzej
Slovenski gledališki inštitut – Gledališki muzej
Slovenski šolski muzej in Muzej športa
Tehniški muzej Slovenije
Vojaški muzej Slovenske vojske

Ob mednarodnem muzejskem dnevu pa od 9.00 do 17.00 lepo vabljeni na ogled stalne razstave Slovenskega gledališkega inštituta – Gledališkega muzeja. >>Več