Duša Počkaj (Martha) in Danilo Benedičič (Nick) v Kdo se boji Virginije Woolf, rež. Mile Korun, Drama SNG Ljubljana, 1964. Foto: Vlastja Simončič. Vir : Ikonoteka SLOGI – Gledališki muzej.Foto: Vlastja Simončič. Vir : Ikonoteka SLOGI – Gledališki muzej.

Iz naših zbirk – ob 100-letnici rojstva Bojana Štiha (1923–1986)

Lokacija: slogi.si
Termin: 01. 03. 2023
Predstavljamo vam zbirke SLOGI – Gledališkega muzeja.

Ob 100-letnici rojstva Bojana Štiha (1923–1986)

Bojan Štih, rojen 18. februarja 1923, v letih 1961–1982 umetniški vodja več slovenskih gledališč, se je najbolj temeljno zapisal v proces oblikovanja sodobnega dramaturškega koncepta v obdobju 1961–1968 v ljubljanski Drami SNG.

V tem času Drama postopoma transformira princip dela in pristop k ustvarjanju, aktualizira in modernizira repertoar, se odpove togemu akademizmu, aktivizmu, didaktiki. To je podvrglo Dramo dopolnilnemu izpitu iz moderne estetike. Uprizarjanje aktualnih dramskih iger je razklenilo togi psihologizem. Drama je zlagoma povzela asketski vzorec slovenskega dramskega in igralskega izraza eksperimentalne skupine Oder 57. S silovitim nizom predstav izstopi režiser Mile Korun, ki leta 1964 režira tudi enega od vrhuncev tega obdobja, Kdo se boji Virginije Woolf Edwarda Albeeja.

Veljavnost Štihove refleksije o funkciji in vlogi umetniškega vodenja ostaja trajna: »Mislim, da je bedak tisti, ki vidi v umetniškem vodji položaj in družbeno funkcijo. Ti položaji niso niti donosni niti srečni. To so v bistvu mučni položaji.«

Iz naših zbirk – plakat marec 2023: