Amfiteater, revija za teorijo scenskih umetnosti, letnik 8, številka 1, predstavitev

Lokacija: Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, Ljubljana
Termin: 03. 07. 2020
Čas: 11.00

Prva letošnja številka Amfiteatra je v celoti posvečena temi ljubiteljskega gledališča. Slednje ni pogosto predmet znanstvenih raziskav tako pri nas kot v tujini. Ljubiteljskega gledališča smo se lotili z različnih vidikov, saj ima pri nas in drugod po Evropi bogato zgodovino. Nekaj ključnih obdobij v razvoju slovenskega gledališča so analizirali Aldo Milohnič (Delavski oder pod Bratkom Kreftom in Ferdom Delakom), Tomaž Toporišič (navezavo slovenskih avantgardnih tokov s konca 60-ih let na sočasno ameriško avantgardo) in Barbara Orel (obrat k neigranju).

Seveda pa je slovensko ljubiteljsko gledališče tudi dandanes vitalen del gledališke krajine. S primerjavo med aktualno situacijo na Malti v Estoniji in na Slovenskem smo ga skušali primerjalno uvrstiti v Evropski kontekst.

Številko dopolnjujejo študije različnih primerov ljubiteljskih gledališč in projektov pri nas in v tujini ter dve recenziji aktualnih knjižnih izdaj (Katarina Podbevšek in Nina Žavbi, ur: Govor v pedagoški praksi in Florence Dupont: Aristotel ali vampir zahodnega gledališča).

 

Revijo so predstavili:
Gašper Troha, urednik
Barbara Orel in Aldo Milohnič, avtorja razprav v tokratni številki

 

 

Revija je vključena v MLA International Bibliography (Directory of Periodicals), od letošnjega leta pa tudi v Scopus. Izdajo publikacije sta finančno podprla Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.