Taras Kermauner

Zlo in s(i)la kot izvor

Začetki slovenske dramatike 1
 

Knjiga je prva v podnizu, ki raziskuje izvir slovenske dramatike. Obravnava Linhartovo dramo Matiček se ženi v notranji povezavi z Devovim opernim libretom Belin in Drabosnjakovim Pasijonom. Uvod v te analize podrobno osvetli Linhartovo dramo Miss Jenny Love, ki je bila pisana v nemščini. Nova analiza začetkov slovenske dramatike se ne ukvarja več prvenstveno s konstituiranjem slovenskega naroda, narodne zavesti in slovenske družbe, ampak z eksistencialnimi predpostavkami-strukturami tega tradicionalnega vidika.

 

Vsebina dram: Alenka Goljevšček-Kermauner

Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1999

235 str.; 23 x 17 cm; slv

ISBN 961-6218-28-X

 

Drugo