Tone Peršak in Barbara Pušič

Teoretično samoutemeljevanje slovenskega nacionalnega gledališča

Tone Peršak: Teoretično samoutemeljevanje slovenskega nacionalnega gledališča

Barbara Pušič: Med prevratništvom in apologijo – nacionalna gledališča skozi čas

 

Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja, letnik 33, št. 68

Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1998

1-58 str. : ilustr.; 24 x 16 cm

slv, povzetek v angleščini

ISSN 0351-2959

ISBN 961-6218-13-1

Drugo