2. februar–15. marec 2017

Tematika prve svetovne vojne in slovensko gledališče

Ob objavi dramskega besedila Pavla Golie Dobrudža 1916, ki je bilo ob dvajseti obletnici konca velike vojne uprizorjeno v ljubljanski Drami (1938), smo na naši spletni strani predstavili tudi gradivo, ki se nanaša na gledališke uprizoritve, povezane s prvo svetovno vojno.

 

Zaradi obsežnosti smo knjižno gradivo, povezano z veliko vojno, razdelili na dve razstavi. Lansko leto smo razstavili gradivo, povezano s slovensko dramatiko (Slovenska dramatika in prva svetovna vojna), letos pa se osredotočamo na uprizoritveno področje. Vsaka razstava je le izbor: izpostavljamo Kasijo Stanka Majcna, ker je bila uprizorjena prva (v Ljubljani že leta 1919, v Mariboru pa dve leti pozneje).

 

Leta 1928 so kar v treh slovenskih gledališčih (v ljubljanskem, celjskem in mariborskem) postavili na oder Haškovega Dobrega vojaka Švejka. V različnih dramatizacijah je prisoten v slovenskih gledališčih vse do danes, ko v Mestnem gledališču ljubljanskem igrajo dramatizacijo Colina Teevana Švejk (koprodukcija z Gledališčem Koper, premiera je bila 15. 10. 2014).

 

Dramsko besedilo Kurbe hrvaškega avtorja Feđe Šehovića je bilo uprizorjeno v Slovenskem ljudskem gledališču (Celje 1978) in v Šentjakobskem gledališču (Ljubljana 1995).

 

Tudi v krajih, kjer je potekala soška fronta, so pripravili nekaj uprizoritev v spomin na krvavo dogajanje prve svetovne vojne. V Primorskem dramskem gledališču oziroma SNG Nova Gorica so uprizorili Ljubezen dobrega moža Howarda Barkerja (1995) in Krvavo goro Gregorja Brazla (2014). Marjan Bevk je režiral mednarodno koprodukcijo Pisma s fronte, ki so jo izvajali v trdnjavi Kluže, Tolminu, Kobaridu in na drugih frontnih prizoriščih v sklopu čedajskega festivala Mittelfest (2001).

 

Na daljne dogodke velike vojne je opozorila tudi odrska postavitev besedila Don Juan se vrne iz vojne avstrijskega dramatika Ödöna von Horvátha (Mestno gledališče ljubljansko, 2011).

 

Ob obletnici začetka prve svetovne vojne so v ljubljanski Drami pripravili kar dve uprizoritvi, povezani s prvo svetovno vojno: Hinkemanna Ernsta Tollerja v Mali drami in dramatizacijo Čarobne gore Thomasa Manna na velikem odru (koprodukcija s SSG iz Trsta).

 

Ob objavi dramskega besedila Pavla Golie Dobrudža 1916, smo predstavili gradivo, ki se nanaša na gledališke uprizoritve, povezane s prvo svetovno vojno.

Drugo