Taras Kermauner

Taščica ali noj?

Morala je amorala 1
 

Knjiga obsega temeljito analizo drame Igorja Torkarja Balada o taščici, ob tem pa se avtor ukvarja tudi s celotnim dramatikovim opusom in skuša odkriti njegovo pomensko strukturo. V Opombah in še zlasti v razpravi Model homo duplexa skuša Kermauner razumeti Torkarjevo dramatiko tudi v njeni literarno zgodovinski, biografsko psihološki, etični in estetski razsežnosti.

Ljubljana: Slovenski gledaliki muzej, 1998

Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike

254 str.; 23 x 17 cm; slv

ISBN 916-6218-22-0

Drugo