Diana Koloini (urednica)

STOLETJE HLAPCEV – Ob stoletnici krstne uprizoritve drame Ivana Cankarja Hlapci

Stoto obletnico prve uprizoritve Hlapcev obeležujemo nekaj mesecev po izteku Cankarjevega leta. Še vedno se zdi nenavadno, pa tudi tragično, da je ta velika drama – morda najpomembnejša, najbolj slovenska, med Cankarjevimi igrami najbolj politična – na gledališkem odru zaživela šele potem, ko se je avtorjevo življenje končalo. Dramo je napisal z mislijo na »naše sedanje nadvse umazane politične razmere«, na oder pa je prišla šele, ko so se politične razmere temeljito spremenile. A njenega pomena to ni oslabilo; kot resnična umetnina, imajo Cankarjevi Hlapci, zasnovani z angažiranim odnosom do konkretnega trenutka in prostora, moč, da te okoliščine tudi presegajo. Mnogi so v njih prepoznali osrednje vprašanje slovenstva, razumeli in gledališko uresničevali pa so jih na različne načine, ki pričajo o mnogoplastnosti besedila in širini gledališke kreativnosti, pogosto tudi z izostrenim odnosom do lastnega časa in prostora. Stoletje Hlapcev predstavlja bogato zgodovino slovenskega gledališča s široko paleto razmislekov, režijskih poetik in velikih igralskih kreacij. (Diana Koloini, urednica)

Uvodnik

Kazalo

 

Urednica: Diana Koloini

Recenzenta: Maja Šorli in Gašper Troha

Lektor: Andraž Polončič Ruparčič

Izbor slikovnega gradiva: Diana Koloini

Pomoč pri pripravi gradiv: Tea Rogelj

Digitalizacija in priprava slikovnega gradiva za tisk: Andrej Ovsec

Prevod povzetkov: Jana Renée Wilcoxen

Imensko kazalo: Ksenija Kaučič, Diana Koloini in Nina Šturm

Korektorja: Diana Koloini in Primož Jesenko

Oblikovanje in priprava za tisk: Nina Šturm

Na naslovnici: režijska skica Slavka Jana

 

Jubilejna 100. številka Dokumentov Slovenskega gledališkega inštituta je izšla na dan 100. obletnice krstne uprizoritve Hlapcev Ivana Cankarja (uprizoritev v Slovenskem gledališču v Trstu 31. maja 1919 v režiji Milana Skrbinška)

Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja oziroma Inštituta so v dobrih petdesetih letih svojega izhajanja opravljali pionirsko poslanstvo na enem od ključnih področij slovenske kulturne zgodovine, saj so razsvetljevali temò, v katero je bilo področje zavito, in s tem zapolnjevali tudi vrzel v šolski in splošni izobrazbi. Področje se imenuje slovenska gledališka zgodovina in prav z Dokumenti se je ta disciplina na Slovenskem šele zares formirala. Stota številka Dokumentov izhaja na dan stoletnice krstne uprizoritve Cankarjevih Hlapcev, ki so bili v režiji Milana Skrbinška uprizorjeni 31. maja 1919 v Trstu. S simbolično stotico ozaljšan 31. maj 2019 tako simbolično združuje velike zgodovinske gledališke teme (Cankarja in Hlapce) ter Dokumente, ki so pomniki te zgodovine. (dr. Štefan Vevar, muzejski svetnik)

Ob jubilejni 100. številki Dokumentov

 

Videoposnetek predstavitve monografije, 31. maja 2019 v SLOGI:

 

Več o predstavitvi monografije

Maloprodajna cena: 18 EUR

Spletna prodaja

16,7 x 24 cm, 252 strani

ISBN 978-961-6860-20-8

COBISS.SI-ID 299996160

Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta, letnik 56, številka 100, ISSN 2463-8277

Izdal: Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana, zanj: Mojca Jan Zoran

Knjiga je izšla v sodelovanju z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani.

Izdajo knjige sta sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v okviru ra-ziskovalnega programa Gledališke in medumetnostne raziskave P6-0376 ter v okviru projekta Slovenska literatura in družbene spremembe: nacionalna država, demokratizacija in tranzicijska navzkrižja J6-8259) ter Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Za sodelovanje pri zbiranju gradiva se zahvaljujemo Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Uni-verze v Ljubljani, SNG Drama Ljubljana, SNG Maribor, SNG Nova Gorica, Prešernovemu gledališču Kranj, Mestnemu gledališču ljubljanskemu, Slovenskemu stalnemu gledališču v Trstu, Zgodovinskemu arhivu Celje, Sebastijanu Horvatu, Primožu Premzlu in Tei Rogelj.

Drugo