Bogomila Kravos

Slovensko stalno gledališče v Trstu – tradicija v medkulturni stvarnosti

Slovensko stalno gledališče v Trstu je eno od slovenskih poklicnih gledališč. Ne glede na uresničljivost ideje Josipa Vidmarja o enotnem slovenskem kulturnem prostoru bi morali Slovenci to gledališče razumeti kot prav poseben dar, ki nam omogoča, da svojo gledališko omiko gojimo tudi v tuji državi, in sicer ne glede na delitev na večino in manjšino.

 

Zgodovina kaže, da so se v Trstu dogajale zelo pomembne stvari za razvoj in rast slovenskega gledališča. Leta 1902 je bilo v Trstu ustanovljeno Dramatično društvo. Že čez nekaj let, 1905, je slovensko gledališko življenje dobilo svoj prostor v Narodnem domu, ki pa so ga fašisti leta 1920 požgali. Toda življenje na odru, ki je svet, se je po končani drugi svetovni vojni v Trstu nadaljevalo. Prva premiera v osvobojenem Trstu je bila 2. decembra 1945. Dve desetletji pozneje pa je bil po načrtu arhitekta Eda Mihevca zgrajen Kulturni dom v Petronijevi ulici (1964), kjer se je začelo odvijati intenzivno slovensko gledališko življenje – pri tem se lahko mirno ognemo izrazu ‘gledališko življenje tržaških Slovencev’, saj so kmalu delovali na odru Kulturnega doma skoraj vsi najpomembnejši slovenski gledališki ustvarjalci. Zdelo se je, da je Trst postal »pljuča« – vsaj gledališke – Slovenije, kot je zapisal Ivan Cankar. Navsezadnje je tudi italijanska država leta 1977 podelila gledališču status stalnega gledališča, kar je bilo vsaj formalno priznanje naši gledališki ustvarjalnosti na Tržaškem.

 

Slovenski gledališki muzej je skupaj z Društvom gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije maja 2010 organiziral strokovni posvet na temo Slovenskega stalnega gledališča. Našo pobudo je finančno podprl tudi Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, saj je ocenil, da je pravi trenutek za odprto in poglobljeno razpravo.

 

Pričujoča knjižica poskuša orisati nekatere vzroke in posledice slovenskega gledališkega ustvarjanja v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu. Ne glede na to, da je Slovenija danes članica Evropske unije (s čimer se je spremenil tudi položaj naše manjšine v Italiji), deluje SSG Trst v zelo specifičnem nacionalnem, družbenem in kulturnem ozračju.

 

Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2011

Broširano, 82 str.

Cena: 8 evr

Spletna prodaja

 

Drugo